Neden Ülkemizde Elektronik Üretimi Azdır

Elektronik sektöründeki üretim azlığı genel hatlarıyla teknolojik gelişim yetersizliği, yatırım eksikliği, altyapıya gerekli önemin verilmemesi, arge çalışmalarının yeterli oranda desteklenmemesi, eğitim öğretimde başarı endeksindeki yerinden kaynaklıdır. Neden ülkemizde elektronik üretimi azdır?

Eğitim

Eğitim şart deyişinden yola çıkarak elektronik alanında çalışacak bireylerin bu alana yönelik olarak ilgi, iştah taşımaları ve yeterli donanıma sahip olarak okudukları okullardan mezun olmaları bu alandaki üretime pozitif katkıda bulunacaktır. İşini severek yapmak gerek okurken gerek mesleki hayatta bir elektronik mühendisi ya da teknisyen için vazgeçilmezdir. Bu koşullara sahip olmayan bireyler elektronik alanına yönelim gösterdiklerinde üretim potansiyeli haliyle düşmektedir.

Teknolojik gelişim

Teknolojik gelişim yetersizliği sadece tüketmeye odaklı, üretmeyi düşünmeyen ya da buna ihtiyaç duymayan bir toplum ve bunu empoze eden bazı çevrelerce beslenmektedir. Gelişimin temel şartı üretmektir. Üreten ekonomiler büyür ve gelişir. Teknolojik gelişmelerin büyümeye katkısı çok yüksek oranlardadır.

Altyapıya gerekli önemin verilmemesi ve arge çalışmalarının yeterli oranda desteklenmemesi

Altyapı derken okullarda mesleği icra etmek için gerekli kalifikasyonları kazandırmanın misyon olarak benimsenmesi ve buna dönük olarak laboratuvar ve teknik imkanların iyileştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi ve bu çerçevede araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyet ve yatırımlar yapılması önemlidir. Aksi takdirde istenen verim alınamaz ve elektronik üretimi desteklenemez.

Yatırım eksikliği

Elektronik sektör yatırımı bizatihi görevde bulunan hükümet tarafından özendirilmeli, işadamları ve sanayicilerle bir araya gelinerek, istişare edilerek kaynak tespiti ve değerlemesi yapılmalıdır. Teknolojik gelişmelerin anahtar kilit uyumuyla bağlı olduğu elektronik alanı yüksek katma değer yaratacak bir alandır. Bunu müteşebbislerin ve yöneticilerin gözden kaçırmaması, resmi kurum yöneticileri tarafından yatırımcılara özendirme ve isteklendirme yapılmalı, cazip bir yatırım alanı olduğu özellikle vurgulanmalıdır. Yapılacak akıllı yatırımlar tıpkı Güney Kore örneğinde olduğu gibi mevsimi gelince meyvesini toplayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here