Nicelik Nedir

Nicelik, kelime manası itibariyle özellik demektir. Hem azalıp hem çoğalabilir. Sayılabilen veya ölçülebilen herhangi bir şeyin durumunu ifade eder. Nicelik kavramı birçok farklı bilimde kullanılmaktadır ve birçok farklı anlama gelmektedir. Bu bilimler felsefe, mantık, ekonomi, dil bilimi gibi bilimlerdir.

Felsefi olarak da artan veya eksilen, ölçe imkanı bulabildiğimiz büyüklük, ne kadar gibi sorularımızın karşılığında aldığımız cevaplar niceliktir. Nesne gerçekliğe sahip fenomenlerin ve nesnelerin ölçülebilen dış özellikleridir. TDK’ya göre herhangi bir şeyin ölçü imkanı olma, sayılabilme durumudur. Bu şeyin, eşit parçalara bölünmesi ve bu parçaların ölçülebilir olması da bize niceliğin tanımını verir.

Soyut bir kavramdır. Yazı dilinde daha çok “nitelik” kelimesiyle karıştırılmaktadır. Nitelik somut bir kavramdır. Nitelik herhangi bir şeyi diğer şeylerden ayıran vasıftır. Mantık ilmine sahip olan bilginler, niceliği genel olarak ikiye ayırmaktadır: sürekli nicelikler ve süreksiz nicelikler. Sürekli niceliklere zamanı, süreksiz niceliklere ise sayıları örnek verebiliriz. Nicelik kavramının ekonomiye bakan yönü de vardır. Ekonomi de nicelik, sayısal olarak toplamı, toplam miktarı veya niteliğin tersi demektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here