Organize Sanayi Bölgesi Ne Demektir

Kısaltması OSB olan, belirli hükümler ve kanunlar çerçevesinde ve belirli bir sınır içinde kurulmuş çoğunlukla küçük İşletmeler, imalathaneler, eğitim, sağlık alanları ve teknoloji geliştirme üzerine faaliyet gösteren işletmelerin imar planı oranları dahilinde yer aldığı alanın adıdır. Bu alanda mal ve hizmet üretimi yapılmaktadır.

Organize kelimesinin de kelime anlamının içerdiği düzenleme, organize etme ve toparlama anlamlarını tam olarak içermektedir.

OSB’nin Kuruluş Amaçları Nelerdir?

Sanayinin belirli bir alanda yapılmasının en önemli amacı: çarpık kentleşmeyi önlemek, bir düzen içerisinde sanayileşmek, çevre sonrunlarının çözümüne katkıda bulunmak, teknoloji ve yakıt, su ve enerji gibi kaynakları en verimli şekilde kullanmak, teknolojinin kullanım alanını artırmak ve gelişimine katkı sağlamak, düzensiz sanayileşmenin ortadan kalkmasına katkıda bulunmak ve aynı alanda hizmet veren ana sanayi ve alt sanayi türlerinin belirli bir plan içerisinde düzenle kurulmasını sağlamaktır.

Kurulduğu yerlerde bölgenin ekonomisi, kalkınma gücü, çevre sorunları, yatırım ve pazarlama olanakları, işsizlik vb. durumlar baz alınmakta ve bu sayede, bölgenin ekonomisine ve özellikle işsizlik sorununa katkı sağlaması planlanmaktadır.

Ayrıca, aynı hizmeti veren aynı sektör grubunda ya da aynı sektör grubuna hizmet veren alt grup işletmelerin bir arada bulunması olası sıkıntı ve sorunlara da ortak çözüm bulabilme kolaylığı sağlamaktadır. Bu durum da mevcut işletmelerin rekabet gücünü artırmakta ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Ayrıca, teknokent ve Ar-Ge alanlarında da faaliyet göstermesi amacıyla kurulmuş OSB’ler bulunmaktadır. Bu sayede, teknoloji ve araştırma geliştirme alanlarında da ilerlemenin sağlanması hedeflenmektedir.

Ülkemizde OSB

Ülkemizde 300’e yakın OSB bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük OSB’si ise Gaziantep OSB’dir.

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde ise sayı açısından bölgenin gelişmişlik düzeyi ile paralel gitmektedir. Dolayısıyla, ülkemizde en fazla OSB Marmara bölgesinde bulunurken en az OSB Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here