Organize Sanayi Nedir

Organize sanayi bölgesi (osb), kentsel yerleşmeyi düzenlemek, kentin içinde olabilecek trafik, çevre kirliliği gibi sorunların önüne geçmek, çarpık sanayi oluşumlarını engellemek ve var olan kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla birbirinden farklı sanayi kollarını ve kuruluşları bütünleyen, ve bu kuruluşların ihtiyaç duyduğu mali, lojistik ve teknik altyapıları sağlayan, sınırları kesinleştirilmiş ve resmileştirilmiş mal ve hizmet üreten bölgelerdir. Bu bölge içerisinde farklı sanayi kuruluşları belirli bir düzen ve amaca göre yerleştirilerek birbirleriyle hızlı ve kesintisiz bir bilişim ağı kurmalarına böylece varlıklarını sürdürmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlar. Marmara bölgesinde OSB oldukça genişlmiştir. Özellikle Gebze bölgesine toplanan bölgede oldukça fazladır.

Organize Sanayi Bölgelerinin Sağladığı Yararlar

Organize sanayi bölgeleri, bulundukları kentin gelişmesi ve zenginleşmesi amacına uygun olarak hareket eder. Üretime olanak sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunur. Kentin insan kaynaklarından yararlanarak hem ürün ve hizmetlerin maliyetini düşürmüş olur hem de ülke genelinde yaşanan işsizlik sorununa etkili bir çözüm getirmiş olur. Organize sanayi bölgesinde bir araya gelen sanayi kuruluşları, çevre kirliliği problemi üzerinde ortak bir çalışma yürüterek etkili çözümler bulmaya yönelik hareket ederler. Ayrıca belirli bir alanda toplanmış organize sanayi kuruluşları su, enerji gibi birtakım kaynaklarının maliyetlerini düşürürler. Toplu alım veya toplu satış gibi işlemler de maliyetin düşmesini sağlar. Bu maliyet azaltmaları sayesinde çalışanlara ödenen paylar artar ve kentin refah düzeyi yükselir. Refah düzeyi yükselen kent, daha verimli, daha üretimci olur. Organize sanayi bölgeleri, içme ve kullanma suyu temin eder ve tesis oluşturur. Doğal gaz temini ve dağıtım şebekesi sağlar. Elektrik üretimi ve dağıtımı sağlar. Kent içinde gürültü yönetimine olanak verir. Bölgede kurduğu güvenlik sistemi ile daha iyi çalışma şartları eder.

Devletin Organize Sanayi Bölgelerine Desteği

Devlet tarıma uygun olmayan arazileri kamulaştırma amacıyla vatandaşlarından değerinde satın alarak vatandaşa yarar sağlar ve ülke ekonomisine kazandırır. Satın alarak kamulaştırdığı bu tarıma uygun olmayan arazilere ise organize sanayi bölgeleri kurarak yine ülke ekonomisine katkı sağlar. Orman özelliğini kaybetmiş ve hazineleştirilmiş ancak tarıma uygun olmayan arazileri ekonomiye kazandırmak amacıyla buralarda da organize sanayi bölgeleri kurulmasını teşvik eder. Organize sanayi bölgesi kuruluşlarının inşaat, yapı ve araç kullanımına olanak sağlar ve ruhsat verir.

Organize Sanayi Bölgelerinin Eğitime Katkısı

Organize sanayi bölgelerinde yer alan kuruluşlar bir araya gelerek, ihtiyaç duydukları bilgi donanımına ve iş becerisine sahip elemanları yetiştirebilecekleri meslek okulları kurarlar. Böylece ülke bireylerini eğitimli ve nitelikli iş gücü haline getirirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here