Şamanizm Nedir

Şamanizm ilkel topluluklarda görülür. Ruhlar ve insanlar arasında köprü kurduğu ve insanları bunun sayesinde iyileştirdiği inancına sahip insanlardır. Çok eskilerden kalan bir Asya dinidir. Doğadaki olaylara tapınmaya dayanır. Şamanizm şu anda inanılan tüm dinlerin en başında gelmektedir. Diğer bir tabirle bütün dinlerin çıkış kaynağıdır.

Şamanizm, Orta Asya’da ve Kuzey Asya’da görülmüştür. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Çin gibi ülkelerde Şamanizm boy vermiştir. Yağmur, kar, güneş gibi doğa olaylarına inanırlar. Ancak Şamanizm’in dört adet temeli bulunur. Ateş, Su, Dünya ve Güneş’tir. Ayrıca Annesini, Babasını, Kendisini ve Dedesini kendi hayatı boyunca sürekli gerekli görmektedirler. Şamanlık anne ve babadan geçer. Anne ile Baba şaman ise çocuğa şaman olarak inanç kaynağı öğretilirdi.

Şamanizm Orta Asya’da çıkmıştır. Orada çoğunlukla o zamanlar Türkler yaşadığı için Türklerin ilk dini veya ilk inanç kaynağı Şamanizm olmuştur. Türkler bu inanç kaynağından sonra Ahmet Yesevi ve diğer ondan sonra gelenler sayesinde İslam dini ile tanışmışlardır. Dünyada İslam aleminde bu inanç kaynağını en iyi yansıtan Türkler olmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here