Sanayi Devrimi Hangi Yüzyıllarda Yapılmıştır

Sanayi devrimi, Avrupa’da 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve 19. yüzyılda ivmelenerek devam etmiştir. Endüstri devrimi olarak da adlandırılan sanayi devrimi, ilk olarak 1765 yılında mühendis James Watt tarafından buhar makinesinin keşfedilmesi ile İngiltere’de başlamıştır. Bu keşif, endüstriyel anlamda birçok fayda sağlamış olsa da bu faydaların en önemlisi demiryollarının yaygınlaşması ve geliştirilmesi olmuştur.

Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı sanatsal, ekonomik, kültürel ve siyasal açılardan doğrudan veya dolaylı yollardan etkilemiştir. Sanayi devrimiyle birlikte insanların yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan seri üretime geçilebilmiş, ürünlerde nicelik ve nitelik artışı yaşanmıştır.

Sanayi Devrimi’nden Önce Avrupa’nın Durumu

18.yüzyılda birçok Avrupa ülkesi monarşiye dayalı krallıklar ve prenslikler tarafından yönetiliyordu. Devletler arasındaki sömürgecilik yarışının öncüsü konumundaki İngiltere’ye sömürgelerinin fazlalığından dolayı ‘Üzerinde Güneşin Batmadığı Ülke’ deniliyordu. Bu fazlalık, İngiltere’ye geniş bir pazar alanı ve hammaddeye daha kolay ulaşım imkanı sağlıyordu. Avrupa’nın güçlü devletlerinden bir diğeri olan Fransa ise, sömürgelerinin bir kısmını en yakın rakibi İngiltere’ye kaptırmıştı.

Orta sınıfa mensup insanlar için çay ve kahve birer lüks tüketim maddesiydi. Bütün bunlar olurken artan nüfus artışı ve tarım alanındaki olumsuz gelişmelerden etkilenen insanlar hızla köyden kente göç ediyordu. Kentlerdeki nüfus artışı ucuz iş gücüne sebep olmuştu. Endüstri alanında üretim yapan fabrikalarda insan ve hayvan gücünden yararlanıyordu. Sanayi devriminden önce, işçi sınıfına mensup insanlar sağlıksız çalışma ortamlarında çok düşük ücretler ile çok uzun saatler çalışmak zorunda kalıyorlardı. Ancak sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan sosyal politika kavramı, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yol açtı. Bu gelişmelerle birlikte artık bilinçlenmeye başlayan işçi sınıfı, ilk olarak sendikalaşma ve grev yapabilme haklarını daha sonraları ise oy kullanabilme hakkını elde etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here