Sanayi Devriminin Sonuçları Nelerdir

Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmişliklerine bakıldığında iki ayrımı görmekteyiz bunlar: Sanayileşmiş ülke – sanayileşmemiş ülke. Sanayi devrimi iktisadi açıdan insanlık tarihinde ikinci dönüm noktasıdır. 18- 19. yüzyılları arasında İngiltere’de başlayan sanayi devrimi insanların hayat tarzını değiştirmiştir.

Sanayi devrimiyle nüfusun bir kısmı tarım dışı alanlarda çalışmış. Sanayi öncesi ekonomi tarıma dayalıydı. Sanayi devrimiyle birlikte kentlere göç arttı ve hızlı bir kentleşme sürecine girildi. Şehirlerde nüfus arttı. Makineleşmenin artmasıyla birlikte tarımda da makine kullanımı yaygınlaştı. Tarım geleneksel yöntemlerden daha profesyonel yöntemlerle devam ettirildi.

Sanayi devrimi yeniliklerin bir anlamda tetikleyicisi oldu. Sanayiden önceki ekonomilerde enerji kaynağı olarak kas, su ve rüzgâr kullanılırdı. Sanayi devriyle birlikte icat edilen buharlı makine ucuz ve kontrol edilebilen bir güç haline geldi. Buharlı makine kömürden elde edilen kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çeviriyordu. Sanayi her ne kadar dokuma alanında başlasa da sanayinin gelişmesi demir sanayisindeki gelişmelerle mümkün olmuştur.

Sanayi devrimiyle birlikte;

– Nüfus arttı, ortalama yaşam süresi uzadı.
– Batı dünyası sosyokültürel açıdan gelişim gösterdi.
– Kentleşme arttı. Kentler endüstri ve ticaret merkezi haline geldi.
– Kırdan kente göç arttı.
– Tarım, hâkim ekonomik faaliyet olmaktan çıktı.
– Teknolojik yenilikler süreklilik halini aldı.
– Pazar arayışları arttı.
– Gelir dağılımında eşitsizler arttı. Avrupa sanayi sonrasında daha da zenginleşti.
– Yeni meslek sınıfları ortaya çıktı.
– Taşıma ve haberleşmede yeni gelişmeler yaşandı.
– Ham madde ihtiyacı arttı.
– Küçük atölyeler kapanmış, büyük sanayi fabrikaları kuruldu.
– Toplumda sınıf farklılıkları artmış
– Endüstride seri üretim yapılmıştır.
– Sömürgecilik yarışı hızlanmış.
– Devletlerarası ticaret arttı.
– İşçiler haklarının korunması amacıyla sendikalar kurdu
– Uluslararası rekabet artmış.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here