Sanayinin Kuruluş Şartları Nelerdir

Sanayinin kurulabilmesi için demirbaş diye tabir edilen önemli şartların bir araya gelmesiyle oluşabilir. Bunlardan biri eksik olduğu zaman sanayinin kuruluşunun temel taşı eksik kalır.

Sanayi kuruluşu için ne gereklidir?

Sermaye: Sanayi tesisleri büyük sermayelerle kurulmaktadır. Bu yüzden sermayenin, yani paranın biriktiği ya da fazla olduğu bölgelerde sanayinin kuruluşu zor değildir. Özellikle Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesi gelişmiş bölgeler olduğundan sermaye biriki fazladır.

Hammadde: Üretimin yapılabilmesi için hammadde gerekliliği çok önemlidir
Hammadde olmadan kesinlikle üretim gerçekleşmesi söz konusu olamaz. Örneğin; zeytinyağı üretmek isteyen bir sanayi kuruluşu, mutlak surette zeytin ham maddesine ihtiyaç duymaktadır.

İnsan işgücü: Sanayi kuruluşlarında üretimin gerçekleşmesi insan gücüne dayanmaktadır. Her ne kadar makinenin önemi ortaya çıksa da hiçbir zaman insan gücünün yerini tutamaz. Ülkemizde insan gücü çok fazladır. Çoğu zaman da yurt dışına gönderilir.

Ulaşım: Sanayi kuruluşlarında üretimin gerçekleşmesi adına ulaşımın ayrı bir önemi vardır. Çünkü ulaşım hammaddenin sanayi kuruluşlarında işlenebilmesi için, gerekli bir vasıtadır. Çoğu zaman ulaşım olanakları gelişmiş yerlerde, daha fazladır ve yoğun şekilde gerçekleşir.

Pazar: Üretilen her türlü sanayi ürününün satılması elzemdir. Bundan dolayı sanayi tesislerinin kurulmasında diğer etkenlerin beraberinde nüfusun çok kalabalık olduğu, tüketimin fazla olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Örneğin, batı bölgelerimizde nüfus fazla olması hasebiyle ürünlerin pazarlanması kolay olurken, doğu bölgelerinde ise nüfus az olduğundan ürünlerin pazarlanması zorlaşmaktadır. Bu durum sanayi tesislerinin buralarda kurulmasını zorlaştırmaktadır.

Yüzey şekilleri: Sanayi kuruluşları genel olarak düz zeminlerde kurulmaktadır. Dağlık ve engebeli yerlerde sanayi kuruluşları kurulması çok zordur. Yüzey şekilleri sanayi kuruluşlarının üretimi daha seri şekilde yapılabilmesi için zemini düz olması gerekir. Çünkü yer şekilleri ve ulaşım arasında doğru orantı vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here