Tarihe Yardımcı Bilimler ve Açıklamaları

İnsanlık tarihi incelenirken başka bilim dallarına sıklıkla başvurulur. Aşağıda Tarihe yardımcı bilimler sıralanmıştır:

Kronoloji: Bu bilim dalı tarihte yaşanan olayların sıralaması ve zamanının belirlenmesinde kullanılır. Tarihi gerçeklerin bulunmasında kronoloji önemli bir yer tutar.

Arkeoloji: Tarih için en önemli bilim dallarından biri arkeolojidir. Günümüzde özellikle eski çağlara ait bilgiler yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunmuştur. Arkeologlar kazı yaparken çok
ince ve zor bir çalışma yürütürler.

Coğrafya: Yer şekillerini inceleyen bu dal tarihe birçok açıdan ışık tutar. İnsanların yerleşim yerlerinin konumu, ticaret yolları ve daha birçok bilgiye coğrafya sayesinde erişilir.

Paleografya: Yazı bilimi olan paleografya ile eski uygarlıkların yazıları çözümlenerek tarihi olaylar incelenir.

Antropoloji: İnsan ırkları fiziksel olarak geçmişten günümüze inceleyen bilim dalıdır.

Etnografya: insanların oluşturduğu kültürel birikimi inceleyen bilim dalıdır.

Filoloji: İnsanlığın kullandığı tüm dilleri inceleyen bilim dalıdır.

Sosyoloji: Toplumla ilgili her türlü etkileşimi inceleyen bilim dalıdır.

Epigrafya: Yazılı olan tüm tarihi kalıntıları inceler. Dikili taşlar, anıtlar, mezarlar, kitabeler üzerindeki yazılar epigrafyanın ilgi alanı içerisindedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here