Taylorizm Nedir

Taylorizm, endüstri alanında işçinin yoğun emek ve disiplin halinde çalışmasını başlatan akımdır. İsmini ise Amerikan makine mühendisi ve endüstriyel idare uzmanı Frederick Winslow Taylor’dan almaktadır. Bu sistemde içinde makine gibi çalışan işçi sınıfı hakimdir. Sistemin önemli özellikleri vardır fakat sistemin en önemli özelliği zaman ve iş düzenidir. Bu iki düzen Taylor için çok önemlidir çünkü Taylor işçilerin üzerine otoritenin var olduğu bir sistemle hakimdir. Ayrıca taylorizme göre işçinin çalışma azmini de yine karşılığında alacağı ücretle bağdaştırılır. Bu yöntem başarılıdır çünkü bu yöntemle üretim süreci de hızlanır.

Taylorizmin Ortaya Çıkışı ve İnsanların Görüşü

Taylorizm, 1890’lı yıllarda ortaya çıkmış ve 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca insanlara karşı yaklaşımı olumsuz olduğu için taylorizm çoğu zaman ağır eleştiriler almıştır. Zamanla da işçi sınıfını bir makine olarak gördüğü için sendikalarda ağır tepkiler göstermiştir.

Günümüzde Taylorizm

İnsan gücüne dayanarak üretim yapan taylorizm günümüz teknolojinin de gelişmesiyle yerini makineleşmiş sanayilere bırakmaktadır. Bu durum işçi sınıfını da ortadan kaldırır.

Taylorizmin Yönetim İlkesi

Taylor’un 1911’de yayınladığı yönetim ilkesi şu şekildedir:

-İşletmenin idaresi işçilerden bağımsız şekilde yönetilir. İşçiler ve yöneticiler bilimsel ilkelere uyarak çalışacaktır.
-Yapılan işler birbirleriyle dağınık, uzak olmamalıdır, uyum içinde olmalıdır.
-Her iş için uygun kişiler alınmalıdır.
-Ayrıca hiyerarşik bir sistemde hakimdir.
-İşçiler belli bir eğitim alır ve denetlenir. Eğitim yeterli gelirse görev icra edilir.
-Yönetici kişi sistemi ve işleyişi sürekli takip etmelidir.
-Her işçi kendi alanında uzmanlaşmalıdır.

Birçok bilim adamı Taylor’un yayınladığı “yönetim ilkesini” yönetim alanında önemli eser olarak kabul etmektedir. O dönem şartları ile günümüz sanayisi arasında oldukça fazla fark vardır. Dolayısıyla bu düşünceler de birçok bilim adamını etkilemiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here