Dini Bilgiler

Tevrat Hakkında Kısaca Bilgi

Tevrat Yahudilere gönderilen ilahi kitaptır. Musa’nın beş kitabı olarak bilinip bunlar Tevrat, Tora, Pentateuk, Tanah ve Eski Ahit isimleri ile hatırlanır. Kitap dönemin dili olan İbranice yazıldı. Tevrat farklı dillerde de yazılmıştır bunlar Yunanca ve Latince oldukları biliniyor. Tevrat, Kuran-ı Kerim’de anlatılmıştır. Allahın buyruklarının yer aldığı bildirildi. Tevrat’ın Hz. Muhammed’e geleceği müjdelendikten sonra İsrail oğullarına gelmesi ibadet etmelerin önlediği bilinmektedir.

Tevrat 5 Bölümden Oluşur
Tekvin (Yaratılış)
Yaratılışta insanlar ve dünyanın nasıl meydana geldiği anlatılır. İbrani halkının atalarından bahsedilir. İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf’un hayatları değinilir.

Çıkış (Mısır’dan Çıkış)
Yahudilerin Mısır’dan çıkışı anlatılır. Hz. Musa önderliğinde Mısır’dan ayrılarak on emrin yerine getirilmesini anlatır.

Levililer
Harun’un oğullarının kahin ve İsrail’in tapınma olarak kabul edilmesi.

Sayılar (Çölde Sayım)
İsraillilerin Sinan Dağı’ndan Kenan ülkesine gidişini anlatır. Tanrı tarafından verilen yasaklar burada bildirilmiştir.

Tensiye (Yasa’nın Tekrarı)
Musa ölür ardından geride kalan halkına verilen öğütleri anlatır.

İslam dininde Tevrat’ın yeri
İslam dini Tevrat’ı kutsal kitaplar arasında kabul eder. Zaman içersinde din adamları tarafından değiştirildiği bilinerek Allah’tan gelen emirler sade hali ile bulunmamaktadır. Hz. Musa’ya indirilmiş ilahi kitaptır.

“Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa’nın kitabı vardır. Bu (Kur’an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.” (Ahkaf Suresi, 12. ayet).

tevrat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu