Okul

Türk İslam Mimarisi Denilince Akla Gelen Eserler

Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ile birlikte mimari yapılarında değişikliğe gidilmiştir. İslamiyetin getirdiği farklılık ve yapıtlar mimari her şeyi etkilemeye başlamıştır. İlk olarak dini mimariler Karahanlılar ile birlikte yayılmaya başlanmıştır. Selçuklular döneminde ise İslami mimarisi kendisini gösterip Orta Asya Türk mimarisini bir araya getirerek bir çok sayıda eser yapılmıştır. Selçuklular bu dönemlerde mescit, cami, türbe, külliye, hamam, han, saray ve köşklerle İslami yapıtlara hayat vermiştir.

Ayşe Bibi Türbesi, Karahanlılar döneminde yapılan türbelerdendir. İlk kervansaraylarda Karahanlılar döneminde yapılmıştır.

Genzeliler döneminde mimari eserler Keşkeri Bazar Sarayı ve Keşkeri Bazar Camii yapılmıştır.

Selçuklular döneminde Tuğrul Bey tarafından ilk medrese yapılmıştır. Bu dönemde yapılan eserler Konya Sultan Hanı Aksaray, Yağıbasan Medresesi, Hekimhan, İnce Minareli Medrese, Konya Karatay Medresesi, Hunat Hatun Medresesi, Mama Hatun Kümbeti.

Beylikler döneminde ise İslami mimari eserler Divriği Ulu Cami, Erzurum Ulu Cami, Mardin Ulu Cami. Karaman Hatuniye medresesi, Tokat Yağıbasan medresesi, Erzurum Yakutiye medresesi.

kumbeti ali türbesi
kumbeti ali türbesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu