Okul

Türkiye’nin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Ülkenin kendi sermaye, emek, hammadde açısından bir bütün oluşturarak kazandığı değere ekonomik faaliyet denir. Bireysel, kurumsal ve devlet açısından üç farklı ekonomik faaliyet yapılır. Ülkemizin ekonomik faaliyetleri sanayi, tarım, turizm ve doğal kaynaklar açısından incelenir.

Türkiye’de Sanayi Faaliyetleri
Yeraltı ve yerüstü kaynaklarından yararlanılarak elde edilen hammaddenin mamule dönüştürülerek elde edilir. Sanayileşmenin gelişmesi ve ilerlemesi için hammadde oranı önemlidir. Ulaşım, pazarlama, enerji, sermaye, iş gücü, hammadde sanayinin gereksinimleridir. Sanayileşme gelişirken yeni iş istihdamları sağlanır. Sanayileşme Adana-Mersin, İstanbul-Adapazarı, İzmir ve çevre bölgelerde yoğunlaşmıştır. Sanayileşme alanında Marmara bölgesi önemli yere sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayi alanında engebeli yapısı ve güvenlik sebepleriyle yeterince gelişememiştir.

Türkiye’de Tarım Faaliyetleri
Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Türkiye’de tarımsal alanda çalışmalar yüz ölçümüne göre %36’ya denk gelmektedir. Tarım işçiliği git gide azalmaktadır. Gelişen teknolojik ürünlerden dolayı tarımsal faaliyetler fazlalık göstermiyor. Modern tarımdan dolayı onlarca kişinin yapacağı içi bir makine yapabiliyor. Ziraat fakülteleri açılarak daha verimli tarım yapma yöntemleri geliştirilmiştir. Modern tarım aletleri ile daha çok verim alınmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi projeler verimli topraklara sulama imkanı sağlamıştır.

Türkiye’de Turizm Faaliyetleri
Bacasız sanayi olarak bilinen turizm faaliyetleri ülkemizde oldukça geniştir. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı tatil beldeleri, doğal güzellikler açısından her yıl milyonlarca ziyaretçi çekmektedir. Her sene bölgelere turistler gelmekte. Tatil beldeleri ve doğal yapıtların olduğu yerdeki bölge halkı geçimlerini turizme hizmet ederek sağlıyorlar deniz ve doğa turizmi Ege ve Akdeniz sahillerinde hızla gelişmiştir. Ülkeye ekonomik olarak büyük katkı sağlamakta. Döviz girişi sayesinde sıcak para ülkenin ekonomisini hızla geliştirmektedir.

Türkiye’de Doğal kaynaklar
Bor rezervi başta olmak üzere yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Bölgelerimize göre çıkarılan madenler yurtdışına hammadde olarak satılır ve işlenir. Türkiye bor madenleri bakımından oldukça zengindir. Demir, bakır, linyit, kömür, mermer açısından madenlerde büyük ilerleme sağlamıştır. Hem kendi ihtiyacını karşılarken hem de ihraç yapabilmektedir.

Petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından çalışmalar devam etmektedir. Güneydoğu Bölgesinde petrol kaynakları bulunmasına rağmen işlemekte sorun çıkarmakta. Enerji sektörünün önemli kısmını yurtdışından sağlamaktadır. Akarsuları sayesinde hidroelektrik santrallerinden verim alınmaktadır.

Linyit kömürü bakımından elde edilen hammaddenin büyük kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir. Kaliteli ve verimli kömür olmasından dolayı sanayi alanında bir çok yerde kullanılmaktadır.

ekonomik faaliyetler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu