Okul

Türkler Ne Zaman ve Nasıl Müslüman Olmuşlardır

Türklerin Müslüman olması Abbasiler ile Çinlilere karşı ettikleri mücadeleden etkilenerek gerçekleşmiştir. Abbasiler topraklarını genişleterek üç kıtaya yayılmıştır. Orta Asya’da Çin zulmü devam ederken Türkistan yardım istemiştir. Abbasi halifesi yardım talebini geri çevirmemiş ve Çinliler ile Araplar karşı karşıya gelmiştir.

Araplar, Türkler ile işbirliği yaparak gücüne güç katmıştır. Talas Nehri kıyısında 751 yılında Talas Savaşı yaşanır. Çinlilerin aldığı mağlubiyet sonucunda Orta Asya’dan geri çekilerek Türkistan topraklarından uzaklaşır. Orta Asya’da Çin ilerleyişi son bulduğu gibi Türkler içinde dönüm noktası olmuştur. Savaşın sonucunda Türklerin yeni bir dini benimsemesi oraya çıkmıştır. Türkler kitleler halinde Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

Arpalar ile Türkler arasında etkileşimler yaşanır. Arap kültürü ile Türk kültürü birbirine oldukça yakındır. Dinen inançları da birbirleri ile uyum içerisinde olmaları İslamiyet’i benimsemelerini kolaylaştırmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri 8. yüzyılda gerçekleşmiştir. Türkler İslami fetihlere destek vererek hızlandırmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu