Türkler, Orta Asya’dan Nerelere Göç Etmiştir?

Türkler tarihleri boyunca göçebe hayat yaşayan millettir. İslam dini ile tanışmaları yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır. Yurt kabul ettikleri topraklarda yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Göçebe hayat konar-göçer kelimesinden gelmiştir. Belirli bir yerde mevsimlik yaşamlarını sürdürürlerdi. Türklerin yerleşik hayata geçmeleri tarihin seyrini değiştirmiştir. Türkler tarih boyunca birbirine bağlı toplum olmayı başaran nadir milletlerden bir tanesidir.

Türkler Orta Asya’dan Sibirya, Çin, Karadeniz çevresi, İran, Irak, Suriye, Mısır’a göç etmişlerdir. Türkler Hun soyundan geldiğinden uzak doğudan Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdir. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında binlerce yıl boyunca hakimiyet sağlamışlardır. Göçebe hayat sürdüren diğer Türklerde Anadolu topraklarında yerleşmişlerdir. Yerleşik hayata geçilmesiyle tarımcılık, hayvancılık, askeri düzen, fetihler ilerlemiş Türkler tarih sahnesinde rol almaya başlamıştır.

Türklerin Anadolu’ya göçü Büyük Selçuklu Devletinden Horasan’a oradan Malazgirt’ten geçerek Anadolu topraklarına ulaşmışlardır. Anadolu’nun kapıları Malazgirt Savaşı’nda açılmıştır.

CEVAP VER

Yorum*
İsminiz*