Okul

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesini Kolaylaştıran Etkenler

Türkler islam dinini kabul etmeden önce Gök Tanrı dinine inancı vardı. İslam dini ile tanışmalarıyla beraber dinlerini değiştirmişlerdir. Kendi dinlerine benzerliğinden dolayı geçiş süreci kolay olmuştur.

Türkler önceden çok tanrılı dine mensup olmaktaydı. İslamiyet ile tanıştıktan sonra hayatlarında çok şey değişmiştir. İslamiyet’in güzelliği ile birlikte bağlı olmuşlardır. İslam dinine doğru yönelmelerini etkileyen bir çok etken olmuştur bu sayede hoşgörü ile karşılayarak dinleri İslam olarak kabul etmişlerdir.

Abbasilerin Türklere karşı gösterdikleri hoşgörü ve iyi davranışları olmuştur.

Türkler gök tanrı inancına sahip olması zaman içersinde birbirleri ile birlikte benzerliği olmuştur.

Kurban, ahiret gibi bir çok inanışlarının ortak olması.

Gök tanrı ve İslam dininde ruhban sınıfının varlığının olmayışı.

Ticaret yapan Türklerin Arap ve İranlılarla birlikte ortak işler yapması.

İslam dinine mensup olan kişilerin çevrelerine her zaman iyi davranarak başkalarının malına zarar vermemesi.

Dinin kötülükten uzak olup iyiliğe yönelmesi.

islam
islam

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu