Uslu Durmayan Çocuk İçin Ne Yapılır

Çocuklar evlerin neşesidir. Yaşamların taçlandırıldığı yegâne varlıklar, en yoğun günlerin bile yorgunluğunu unutturacak sevgi pınarlarıdır. Çocuklar çoğu ebeveyn için varoluş sebebidir. Çocukları eğitmek ise ebeveyne düşen en büyük görevdir. Onların davranışlarını şekillendirmek, istenilen ve olması gereken davranışları sergilemelerini sağlamak, hayat mücadelelerinde başarılı olmalarını sağlamak için atılacak en büyük adımdır. Doğru eğitim almayan çocuklar ebeveyn sözü dinlemezler. Bu fazlasıyla can sıkıcı bir durumdur. Ancak burada çocuklar suçlamak yerine aile fertlerinin suçu kendilerinde aramaları gerekir. ‘Çocuklar su gibidir’ şeklinde bir tabir bulunmaktadır ve çocuklar bulundukları kabın şeklini alırlar. Yanlış bir eğitim anlayışı çocukların istendik düzeyde davranışlar sergilemesine engel bir durum teşkil eder.

Eğitim şüphesiz ailede başlamaktadır. Bir çocuğun uslu durmadığını belirten bir ebeveyn yanlış bir eğitim anlayışı içinde olduğunu kabul etmek durumdadır. Özellikle bu konuda annelere büyük bir görev düşmektedir. Anne çocuk ilişkileri bu konuda büyük bir önem arz etmektedir. Her canlının gözünü dünyaya açtığında göreceği ilk kişi annesidir. Kişinin en yakını annesidir. Anneler çalışmakta olsalar dahi insanlar annelerine dogmatik olarak gelen bir duygusal bağ ile bağlıdır. Bu açıdan çocukların kişiliklerinin şekillenmesinde anne en önemli faktördür.

Uslu durmayan çocuklara uygulanan eğitim politikasının başarılı olmadığı kabul edilmeli, derhal çocuğun kişiliğine uygun bir politika belirlenmeli. Bu konuda cezalandırmalar çoğu ebeveyn için cazip bir çözüm yolu gibi gözükse de bu yanlış bir düşüncedir. Korku düşünceyi yok etmeye değil, sadece bastırmaya yaramaktadır. Kesinlikle yaklaşılmaması gereken bir diğer faktör ise şiddettir. Çocukluk döneminde uygulanan şiddetin çocuğun üzerinde etkisi olduğunu düşünen bireyler, çocuğun ergenlik döneminde yaşayacağı sıkıntıları göz ardı etmemeli ve kesinlikle şiddetten uzak durmalıdırlar.

Çocuklara kendisinden beklenen davranışlar ödüllendirme yolu ile edindirilmeye çalışılmalıdır. Ancak bu konuda büyük bir önem arz eden şımartma faktörü göz ardı edilmemelidir. Ödüllendirme sistemini ebeveyn en uygun biçimde seçmeli ve uygulamalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here