Okul

Wilson İlkeleri

Wilson İlkeleri on dört maddeden oluşur bunlar Amerika Birleşik Devletler başkanı Woodrow Wilson’ın konuşmalardaki ilkeleri olmuştur. I. Dünya savaşından sonra savaşa katılan devletlerin uyması gereken kurallar ve zarar görmemesi için önlenmesi gerekiyordu. ABD Başkanı Wilson’un barış ortamı sağlanması adına bu kuralların benimsenmesi gerektiğini göstermiştir. Senatoda yaptığı açıklamada ilkeleri dünya üzerinde barışın sağlanması adına olmuştur.

Gizli antlaşmalar yapılmayacak, barış ve diplomatik antlaşmalar şeffaf şekilde olup herkese bildirilecek.

Ülkelerin gelişimini engelleyen engeller kaldırılarak, tüm devletlerin ekonomik ve ticari olarak eşitliğin sağlanması gereklidir.

Ülkeler silahsızlandırılarak beklenmedik savaşların olması önlenecektir. İç güvenlik sağlanacak kadar silahlandırma yapılarak daha fazlasının önüne geçilecek.

Kaybeden devletler işgal altına alınmayacak savaş tazminatı ödeyecektir.

Devletlere ait karasular dışında uluslararası sular serbest bölge ilan edilerek hareket edilecektir. Denizlerde ticaret serbest hale getirilecektir.

Devletler arasındaki anlaşmazlıklar için Milletler Cemiyeti karar verecektir.

Boğazlar tüm devletlere açık olup Milletler Cemiyeti tarafından kontrol edilecektir.

Belçika ve Polonya’ya bağımsızlığı verilerek tanınacak. Macaristan ve Avusturya halkına muhtariyet sağlanacak.

Romanya, Rusya, Belçika, Sırbistan, İtalya, Karadağ’ın sınırları yeniden çizilecek.

İşgal edilen Fransa, Rusya, Sırbistan, Romanya, Karadağ toprakları işgalciler tarafından boşaltılarak geri çekilecek.

Osmanlı devletinin hakim olduğu yerler Osmanlı Devleti’ne bırakılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu