Ana Sayfa Sözlük

Sözlük

TDK uygun Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmek için sözlükten yararlanmalıyız. Sözlük kategorisinde birçok başlığın tanımını, açıklamasını ve örneklerini bulabilirsiniz.

Siyer Nedir

Sire kelimesi türetilerek çoğul olarak siyer kullanılmıştır. Hz. Peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilme siyer denir. Peygamberimizin hayatını baştan sonra konu alıp...

Kiriş Nedir? Kiriş Çeşitleri

Yapıların veya döşemelerin ağırlığını kolon ve dikey taşıyıcılara aktaran yatay taşıyıcılara kiriş denir. Mesela oturduğumuz evin kolonlarının üzerinde kirişler bulunur. Üst katımızdaki ağırlığı toplayarak...

Sodyum Klorür Nedir? Kullanım Alanları

Sodyum klorür, periyodik cetvelde NaCl simgesi ile ifade edilir. Sodyum klorür aynı zamanda kullandığımız tuzdur. Deniz ve diğer kimyasal tuzları içinde barındırır. Sodyum klorür...

Tekerleme Nedir? Tekerlemeler

Ses ve kelime benzerliği olan yarı anlamlı ve anlamsız hoş cümlelerin bir araya getirilmesine tekerleme denir. Genelde çocukların tekrarladığı tekerlemelerdir. Halk arasında tekerlemeler masal, hikaye,...

Teokratik Yönetim Nedir

Teokratik veya teokrasi dine kuralların hakim olduğu devlet yönetim biçimine denir. Teokrasi ile yönetilen bir ülkede siyasi otorite yerine dini otorite vardır. Dini otoritenin...

Reyha (Rayiha) Nedir

Reyha (Rehiya) Arapça kökenli kelimedir. Reyha kelimesi Türkçe karşılığı “koku, güzel koku” anlamına gelir. Bu güzel bitki halk arasında fesleğen olarak bilinir. Görüntüsü ve...

Sahur Nedir? Sahur Yapmanın Faydaları

Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler gün boyunca açlığını ve susuzluğunu bastırmak için imsak vaktinden önce yemek yerler. Sahur oruç tutacağımız gün imsak vaktinden...

Darul Erkam Nedir

Peygamber efendimiz Mekke’de İslam’ın ilk yıllarında çok zorluklar çekmiştir. İslam dininden ulu ortada bahsedemediğinden dolayı Kur’an-ı farklı yerlerde okutmak zorunda kalmıştır. Erkam bin Erkam...

Darun Nedve Nedir

Mekke topraklarında müşriklerin toplanarak Müslümanlar aleyhinde karar aldıkları yapı, bina, mekandır. Aynı zamanda Hz. Muhammed’in dedelerinden olan Kusay İbn Kilab’ın evidir. Darun Nedve, 440 yılında...

Acil Yardım Nedir Kısaca

Afet, kaza ve acil durumlarından etkilenenlerin kurtarılması, ilkyardım ve tedavilerinin, tahliye işlemlerinin, barınma, beslenme, korunma, güvenlik ve haberleşme alanında temel ihtiyaçlarının karşılamasına acil yardım...

Merak Edilen Konular

Yeni Konular