Perşembe, 29 Nisan 2021

Ege Bölgesiile ilgili Başlıklar

Ege bölgesi maden rezervi bakımından oldukça zengindir. İlkçağdan beri ege bölgesinde maden çıkartılmaktaydı. Bölgenin önemli yeraltı kaynakları buradan çıkarılır. Linyit yatakları bakımından ilk sırada...
Her bölgenin coğrafi özelliklerine göre ekonomik faaliyetleri farklılık gösterir. Yedi bölgemizden biri olan ve denize kıyı olmasının yanı sıra batı bölgemizde yer alan ilimizdir....
Ülkemiz iklim, bitki örtüsü ve yapısı bakımından yedi coğrafi bölgeye bölünmüştür. Bunlardan biri Ege Bölgesi ve bir çok ekonomik faaliyetin gerçekleştiği yerdir. İnsanlar yaşamlarını...
Türkiye coğrafi haritasına baktığımız zaman Ege bölgesinin kıyıları diğer bölgelere göre daha girintili çıkıntılı olduğunu görebiliriz. Ege bölgesinde dağların kıyıya doğru dik uzanması, girintili çıkıntılı...
Özellikle vatanı Türkiye olan Zeytin ege bölgesinde yetişmekte olup Egenin önemli gelir kaynağıdır. Dünyadaki en dayanıklı ve uzun ömürlü ağaçlarından birisidir. Ömrü genel olarak...
Ege bölgesinde yıl boyunca sıcak ve kurak iklim hakim olmaktadır. Denize kıyı olması kuraklıktan etkilenmesini azaltmaktadır. Kuzey kesimleri dağlarla çevrili olması rüzgarların bölgeye ulaşmasını...
Ege bölgesi bir çok akarsuyu besler. Önemli akarsular buradan denize doğru akmaktadır. Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Bakırçay akarsuları önemlidir. Bölgede bulunan akarsuların...
Ege bölgesi tarih boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Onlardan kalan kalıntılar, eserler günümüze kadar ulaşarak tarihi bakımdan oldukça zengindir. Binlerce yıllık tarihe sahip...
Ege bölgesi kültürlere ev sahipliği yaptığı gibi yöresel halk oyunları ise Türkiye genelinde beğeni ile oynanmakta. Her oyununun bir başka anlamı olması ile birlikte...
Ege Bölgesine Ait Çalgılar, Ege Bölgesinde Kullanılan Çalgılar, Ege Bölgesi Çalgıları Nelerdir Ege Bölgesinde ağırlıkla zeybek oyunları oynanmaktadır. Bölgelere göre yörenin oyunlarında değişiklik gösterebilir. Ağır...
Yedi coğrafi bölgemizden birisi olan Ege Bölgesi ülkemizin batı kıyılarında yer almaktadır. Ege denizinin kıyıların olması ikliminin yaz ayları sıcak kışında yağışlı bir hava...
Ege Bölgesi yazları sıcak kurak kışları ılık ve yağışlı geçmekte Akdeniz ikliminin etkisinde. Kış ayları en soğuk Ocak ayıdır en sıcak temmuz ayında olur....