Yeni Eklenen Yazılar

Peygamberimiz Tebliğ Sürecinde Karşılaştığı Zorluklarla Nasıl Mücadele Etmiştir

Peygamber efendimiz vahiy almaya başladığı günden itibaren müşrikler tarafından çıkarılan sorunlarla uğraşmıştır. Hz. Muhammed’in nasıl peygamber olacağını imkansız olduğunu düşünerek hareket etmişlerdir. Peygamberimize zulümler,...

Halifeliğin Kaldırılmasının İslam Dünyasındaki Yankıları Neler Olmuştur

Halifelik İslam dünyasını temsil eden birlik ve beraberliği sağlayan oluşumdur. Tarih boyunca Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Osmanlılar halifeliği kendi bayrakları altında tutmuşlardır. Halifelik binlerce yıl...

Zaman İçerisinde Hukuk Kurallarının Değiştirilmesi Gerekli midir?

Hukuk kuralları toplum içerisinde düzenleyici görevini görür. Zaman içerisinde birçok şey değiştiği gibi kurallarında değişime ihtiyacı olur. Kanunda yer alan açıklardan dolayı insanlar çeşitli...

Vahiy ile Risalet Kavramları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır

Peygamber efendimiz ilk vahiyi alarak peygamber olarak seçildiğini öğrenmiştir. Peygamberlik müjdesi verilmiş ve risalet çalışmalarına başlamıştır. İslam kendisine tebliğ edilmesi ile yayılması için insanlara...

İyi Bir Öğrenci Olmak İle İlgili Kompozisyon

İyi bir öğrenci okulda başarılı olarak nitelendirilir. Eğitim ve öğretim hayatında öğrenciler başarılı olmak için mücadele içindedirler. Okul hayatı bir maratona benzer milyonlarca öğrencinin...

Bir Ülkede Çıkan Ayaklanmaların O Ülkeye Verdiği Zararlar Neler Olabilir

Ülke genelinde çıkan ayaklanmalar toplumsal infiale yol açar. İnsanlar hak ve hukuk tanımadan hareket ederler, asayiş sağlanamaz duruma gelir, hukuksuz olaylarda artış yaşanır. Ülkeyi...

Latin Alfabesinin Kabul Edilmesinin Türk Toplumunun Üzerindeki Etkileri Nelerdir

Ülkemizde Cumhuriyet’in kurulması ile modern ve çağdaş ülke olma yolunda hedefleri oldu. Devlet anlayışı gelişerek yenilikler yapıldı. Bunlara inkılaplar ve devrimler denildi. Devrimler geçmişten...

Peygamberimiz, Miraçtan Hangi Hediye ve Müjdelerle Dönmüştür

Peygamberimiz, peygamberlik dönemi boyunca Müslümanlara imamı anlatmış, İslam dinine dair bilgiler vermiş, müşrikleri hayrette bırakacak mucizelerle dönmüştür. En büyük mucize Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi olmuştur....

Genç Yaşta Alınan Eğitimin İnsana Ne Gibi Faydaları Olur

İnsan aklı genç yaşta öğrenime yatkındır. Dünya genelinde eğitim öğretim dönemi 6 yaştır. Genç yaşta eğitim alan biri daha kolay öğrenir, olayları kavrar, bilgi...

Müşriklerin, İslam’a Karşı Çıkma Sebepleri

Hz. Peygambere İslam tebliğ edildikten sonra Mekkeli müşrikler buna karşı çıkmıştır. Hz. Muhammed’in peygamber olarak seçilmesini kabullenememişlerdir. Yalan bir din ortaya çıkardığına inanmışlardır. Müşrikler...