Cuma, 30 Nisan 2021

Atatürkile ilgili Başlıklar

Atatürk, 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Çocukluk hayali asker olmaktı. Komşu çocuklarının askeri okula gitmesi, giydikleri üniforma çok hoşuna gitmiştir. Eğitim hayatını askeri okullarda...
Mustafa Kemal eğitim hayatında başarılı bir öğrenciydi. Matematik dersine olan ilgisinden matematik hocası Yüzbaşı Mustafa Efendi’nin takdirini kazanmıştır. Mustafa ismi olmasından dolayı kendisine Kemal...
Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkenin ekonomik, iktisadi alanda ayaklarının üzerinde durmasını hedefledi. Milli ekonominin temeli ziraatta yattığını dile getirmişti. Askeri alanda kazanılan zafer ile...
Cumhuriyetin ilan edilmesi ile yeni inkılaplar yapılmaya başlanmıştır. Yeniliklerin uygulandığı 1923 – 1938 tarihleri arasında sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda yapılmıştır. Toplumsal hayat daha düzenli...
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için bir çok alanda yenilikler yapmıştır. İnkılaplar, devrimler ve Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ülkenin temelleri sarsılmaz şekilde...
Mustafa Kemal Atatürk, bir ülkenin geleceğinin milli kültürün gelişmesi ve eğitim programında olduğunu düşünen ileri görüşlü liderdir. Milli kültür ülkenin geleceğinin teminatı olarak görmüştür....
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Atatürk’ün kaç yılında öldüğünü bilmek isterseniz 10 Kasım 1938 yılıdır....
Atatürk’ün lise eğitimi aldığı Manastır Askeri İdadisi Makedonya’nın Manastır şehrinde bulunmaktadır. Günümüzde müze olarak halka açıktır. Gezilere gidip görmek isteyenler açık olduğu saatlerde ziyaret...
Cumhuriyetimizin kurucusu ve en büyük savunucusu olan Mustafa Kemal Atatürk sonsuza dek kalbimizde yaşayacak. Ülkenin geleceğini asil Türk milletine ve parlak gençlerine emanet etmiştir....
Atatürk devlet adamı, siyasetçi ve askeri liderdir. Çocukluğundan itibaren askeri okullarda eğitim alarak subaylık mesleğini icra etmiştir. Subaylık yaşamı boyunca askeri başarı elde etmiştir....
Atatürk’ün imzası görsel olarak oldukça hoş görüntüye sahip. İmzanın tarihi 1934 yılına soyadı kanunun çıkarılmasına dayanmaktadır. Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilir. Meclisteki vekiller Atatürk’e...
Atatürk'e Kemal adını Askeri Rüştiye okulunda olan öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından verilmiştir. Sınıf başkanı olan ve bilgisi ile herkesi kendisine hayran bırakan Atatürk...
Milli mücadele yıllarının son bulmasıyla birlikte savaşlardan uzak ülkenin sorunlarıyla ilgilenilmeye başlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra inkılaplar ve yenilikler yapılmıştır. Beraberinde günlük hayatta bir çok...
Atatürk, Cumhuriyeti kurmakla beraber bir çok alanda yenilik yapmıştır. Osmanlı zamanından kalma değerler artık ülkemizin önüne bir engeldi. Çağdaş medeniyetlerle yarışabilmek için onlarla eşit...
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet hür ve özgür yaşaması için mücadele veren kurucu liderimizdir. Cumhuriyetin ilanı ile beraber uygar medeniyetler seviyesine ulaşması için...