Cuma, 30 Nisan 2021

Efsanelerile ilgili Başlıklar

Masallarda dinlediğimiz efsanevi alevli kuş Simurg efsanesini sizlere anlatacağız. Efsanevi kuş olan Simurg nam-ı diğer Zümrüd-ü Anka’dır. Arap kültüründe Anka olarak geçen efsane Türk...
Şanlıurfa’da tarihi efsaneler dilden dile dolaşarak insanlara aktarılmıştır. Sınırları içerisinde kalan balıklı bölgede yaşananlar efsane olmuştur. Dinsel ve tarihi anlamda önem taşıyan yerlerden biridir....
Efsane ve halk hikayeleri benzerlikleri olmadığı gibi birbirlerinden farklı anlatımlara sahiptir. Halk hikayelerinin zaman içinde efsaneleşmeleri benzerlik göstermeye başlamıştır. Olayların anlatımlarında olay, mensur anlatılarak...
Tarihin meşhur ve gizemli zindanı olan efsanevi Yedikule zindanlarının kendi hikayesi vardır. İstanbul’u güneybatıdan çevreleyen ve büyük surlara sahiptir. I. Theodosius tarafından 390 yılında...
Balıklı göl hikayesi Urfa ilinde yaşanmıştır. Rivayetlere göre bir çok hikayesi vardır. Hz. İbrahim ateşe atılır ve ateş suya dönüşür, odunlar balığa dönüşerek o...
Şahmeran efsanesi mitolojide yer alan kahramanlardandır. Vücudun belden aşağısı yılana benzeyen yapı, üst kısmı ise güzeller güzeli bir kızı anımsatmaktadır. Yılanların şahı ve efendisi...
Mitoloji inanışlarına göre eskilere dayanan bir hikayedir. Dini inanışlara göre gerçek olduğu düşünülmektedir. Eski Yunan medeniyetinde felsefik ve mitolojik bakımdan önemli rol oynamaktadır. Çok...
Tarihimiz ve doğal güzelliklerimizi daha yakından tanımalıyız. Atalarımızdan kalanlara sahip çıkarak korumamız bizi en asil görevimizdir. Manisa ilinin Spil dağlarının Kuzey batısında bulunan ağlayan...
Çanakkale savaşında gerçekleşen mucizeler, yaşanan efsaneler Türk milletinin azmi ve inancı doğrultusunda olmuştur. Türklerin kaderini belirleyecek olan boğazların kontrolü kimde kalacağına dair yapılan savaş...
Efsanelerin oluşumunda insanların önemli katkısı bulunur. Geçmiş zamanlarda yaşanan kahramanlık olayları zamanla birlikte dilden dile efsane olarak günümüze kadar uzanır. Efsanelerin büyük bir kısmı...
Şahmaran efsanesi geçmişten günümüze kadar gelmektedir. İnsan oğlunun nankörlüğü ve güvenilmez olduğunu konu almaktadır. Rivayetlere göre efsane yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşarak günümüze kadar...