Güzel Sözler

Sabah Namazı İle İlgili Güzel Sözler

Sabah namazının güzelliğini anlatan hakka olan yakınlığı ve sevabını ifade eden güzel sözler.

İbâdet içinde en büyük namaz…
Onunla yapılır Allah’a niyaz.
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur.

Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
Günde beş vakite bir saat yeter
Yirmi saatten yalnız birini,
Hakk’a vermeyene insan denir mi?.

Namaz kılanın rahattır canı,
Devamlı parlar anın îmanı.

H İ K M E T L E R :
İşin başı ibadettir, Allah’a kulluktur. Kulluğun başı da ihlasla namaz kılmaktır.
Namaz, kalbi günahların pisliklerden temizler ve gayp kapısını açar.
Müdavim ol namaza, Mi’rac’ın olsun senin:
Nur’a gark olmaya bak, toprak olmadan tenin.
Namaz zulmetten nûr’a âşıkâre bır çıkış.
Kalma karanlıklarda nûr’a çıkmaya çalış.
Namaz kulun münâcâtıdır. Münâcat;ulu yaratanı ile kulun ulvi bir mülâkatı ve konuşmasıdır.
Âkıl isen, kıl namazı, çünkü saâdet tâcıdır,
Sen namazı şöyle bil ki mü’minin miracıdır.
Emridir Rabbimizin günde beş vakti edâ,
Hariç değildir, ondan paşa, bey, işçi, gedâ.
Namaz, dünya hayatının en medeni davranışıdır,
İdmanların en azı ve en noksansızıdır.
Namaz da bir tür duâ’dır. Duâ ise, inanan kişinin silâhı, ibâdetlerin özü, arz ve semâvâtın nûrudur.
Kişinin namazına tekasül göstermesi, imânın zayıf olmasından ileri gelir.
İslâm sarayına girmek için, çift kanatlı kapı ister, o kapıların biri namaz, diğeri zekat’tır.
Namaz vakti gelince, namaz kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez.
Namaz nurdur, sahibini günahlardan korur ve doğru yola sevk eder.
Namaz rûhâni bir yıkanmadır. Her vakitte insan yeniden diriltir.
Namaz mü’minin kötülüklere karşı silahı, zırh ve kalkanıdır

Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.
Hz.EBÜBEKR (R.A.)

Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır.
Hz.ALİ (R.A.)

Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl.
Hz.Ubbâde (R.A.)

Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır. (Gece-Teheccüd)
Hz.ALİ (R.A.)

İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu.
Yahya bin Muâz (R.A.)

Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır.
Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.
Said Nursî (Rah.A.)

Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar.
İmam-ı Gazâli (K.S.)

Âkıl isen, kıl namazı, çünkü saâdet tâcıdır,
Sen namazı şöyle bil ki mü’minin miracıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu