Sözlük

Ağır Sanayi Nedir

Ağır Sanayiyi, fabrikaları, üretim araçlarını üreten bir kalkınma modeli olarak özetleyebiliriz. Ağır Sanayi diğer sanayileri kuran bir modeldir. Bu sebeple bu modeli büyük ve gelişmiş ülkeler kurup geliştirebilir. Aynı zamanda ağır sanayi bir ülkenin gelişmişliğini gösteren de bir yapıdır.

Üretim yapılırken (maden, demir çelik, petrol işletmeciliği vb.) birçok makine ve teçhizat kullanılır. Bu makine ve teçhizatların üretilmesine ayrıca bu makine ve teçhizatlarla üretim yapılmasına ve işlenmesine ağır sanayi adı verilir. Bu sanayi modelini gerçekleştirebilmek için sağlam bir altyapı hazırlığı yapılmalı ve planlamaya öyle geçilmelidir.

Ağır sanayi kurulurken neler önemlidir?

Ağır sanayi bir bölgeye kurulurken aranan en önemli özellikler, ulaşım, pazarlama, hammaddeye yakınlık, tüketim, ihtiyaç, vb. özelliklerdir. Bu özelliklerin aranmasındaki amaç kurulacak sanayinin veya üretimin ihtiyaçlarını karşılaması, iç pazarda gereksinimleri gidermesi ve dış pazarlara kolay ulaşabilmesidir. Ayrıca ağır sanayi kurulan bölge ağır sanayinin yaratacağı tehlikelere karşı da araştırılmalıdır. Örneğin bir nükleer santral kurulurken hem bölge güvenliği hem önlemler hem de kullanılacak donanımlar eksiksiz olmalıdır. Demir çelik ve petrol sanayi kurulurken doğa, hava ve sağlık göz önünde bulundurularak önlemler alınmalı daha sonra proje aşamasına geçilmelidir.

Ağır sanayi sektörlerinin bulunduğu ülkeye yararları nelerdir?

Büyük ölçekli düşündüğümüzde ilk olarak elinde büyük sanayileri bulunduran ülkelerin dışa bağlılığı azalır. Üretimlerini ve üretim yapacağı donanımları kendileri üretebilir. Daha sonra ülkeler yer altlarında bulunan hammaddeleri çıkartıp işleyerek pazar paylarını arttırarak milli ekonomilerini üst düzeylere çıkartır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine mecbur hale getirerek kalkınmayı arttırır.

-Ülkeler vatandaşlarının istihdamını sağlayıp işsizlik sorununu ortadan kaldırır. Birçok iş kolunda rahatlıkla faaliyet gösterebilir. Ülkeler elinde ağır sanayiyi bulundurarak uluslararası prestijlerini arttırır ve karar veren ülkeler arasına girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu