Sözlük

Cehalet Nedir Kısaca

Cehalet, bilgisizlik ve bilmemek anlamına gelir. Dini bilgilerden olan cehalet kelimesi cahillik ile eş anlamlıdır.

İlmin zıttı sayılır “bilmemek, haberi olmamak, bilse dahi kabul etmemek anlamlarını taşır. Bilgili, alim insanın tam tersi durumlarda cehalet kullanılır. Olması gerektiğinin dışında kullanılarak anlatılır.

Kelime Kuran’da da kullanılmıştır. İki yerde bilmeme ve tanımama anlamında kullanılarak anlatılmıştır. İradeye uymayan yanlış ve hatalı inançlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Fert ve toplumların ilahi iradeye uymayan davranışıdır. Söz, fiil ve davranış olarak gösterilmiştir. Cehalet kelimesi dinen inanç ve davranışlar açısından zengindir. İnsanlar bilgi sahibi olmamak, bilgili insanları öğrenmek yerine alay etmek şeklinde kullanmıştır. Allah hakkında kötü zanda bulunan ve Allah’ın hükümlerini başka hükümlerle hükmetmek anlamındadır. Cehalet kelimesi bilgisizlik ve Allah’a olan inancı reddederek karşı çıkmaktır. Olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde olan kişidir. Bilgisizlik, bilmezlik ve Allah’ın inançlarını reddetmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu