Genel Kültür

Depremlerin Yıldızlar İle İlgisi Var mı?

Depremler fay hatlarında aniden çıkan enerji sonucu ortaya çıkan yer kabuğundaki sarsılmalardır. Genellikle sebepleri yer altındaki levha denen büyük toprak parçalarının hareketidir. Bu levhaların birbiri ile çarpışması sonucu büyük bir enerji açığa çıkar ve yerküre sallanır. Peki, levha hareketlerinin sebebi yıldızlar olabilir mi?

17 Ağustos İstanbul Depreminde Yıldızların Yakın Görünmesi

Türkiye’nin başına gelen en büyük doğal afet belki de 17 Ağustos İstanbul depremidir. 17 Ağustos gecesi sokaklara dökülen pek çok insan, o gece yıldızların çok yakın göründüğünü belirtmiştir. Peki, bunun deprem ile bir alakası olabilir mi?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir depremin oluşması için gereken şey levha hareketidir. Gök cisimleri ise kütleçekim sebebiyle dünyanın hareketine katkıda bulunurlar. Bu doğrultuda yıldızların levha hareketinde de bir etkisi olabilir gibi görünmektedir. Fakat  yıldızlar Dünya’mıza etki etki edebilmek için çok uzakta olduğundan levha hareketlerine sebep olmazlar. Öyle ki Dünya’ya en yakın yıldız Alfa Centauri, Dünya’dan 4,22 ışıkyılı uzaktadır.

Kütleçekim uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğundan gökcisimleri uzaklaştıkça Dünya’ya etkileri de bu uzunluğun karesi kadar azalacaktır. Bu sebeple yanıbaşımızdaki bir bina, bize en yakın yıldızdan bile daha çok etki etmektedir.

Yıldızlar Neden Yakın Göründü

17 Ağustos İstanbul depreminde yıldızların o kadar yakın görünmesinin sebebi aslında bu sebep çok basit, ışık kirliliği. Şehrin normal zamanlarda ışıklarla dolu olmasından dolayı yıldızları görmek epey zordur. Fakat deprem sonucu elektrikler de kesilince yıldızlar her zamankinden daha yakın görünmüştür. Bu da depreme yıldızların sebep olduğu gibi yanlış bir algıya yol açmıştır.

Sonuç olarak, depremlerin sebebi levha hareketleri, levhaların çarpışmalarıdır ve yıldızların uzaklıkları sebebiyle depreme yol açmaları imkansız görünmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu