Sözlük

Materyal Nedir Kısaca

Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge ve araçlara materyal denir. Bilgilerin ve kaynakların elde tutulması materyal sınıfına girer. Geçmiş tarihimizden kalan her türlü yazılı belge, sözlü belge, görüntü kayıtları, ses kayıtları hepsi belge sınıfına girer.

Materyaller iki sınıfta incelenir bunlar; yazılı ve görsel materyallerdir.

Yazılı materyal nedir?
Ders kitapları, ders notları, kılavuz, okul gazetesi gibi yazılı olan belgelerdir.

Görsel materyal nedir?
Gözle gördüğümüz her varlığın ve olgunun temel olarak gözümüze gözükmesidir. Slayt gösterileri, filmler, grafikler, seminerler, sempozyumlar, televizyonlar, pankartlar, resimler görsel materyal sınıfına girer.

Materyal kavramı materyalizm ve dialektik materyalizm olarak ikiye ayrılır.

Materyalizm nedir?
Evrenin, her varlığın ve olgunun, maddi değere sahip olan öğelerin oluşturduğu, öğelere ve aralarındaki ilişkilere indirgenebileceği yolundaki görüş şeklidir.

Dialektik materyalizm nedir?
Doğada ve tarihte belirleyici öneme sahip olan, kendi içlerinde karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli ilişkileri gerektiğini savunan felsefe görüşüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu