Sözlük

Siyer Nedir

Sire kelimesi türetilerek çoğul olarak siyer kullanılmıştır. Hz. Peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilme siyer denir. Peygamberimizin hayatını baştan sonra konu alıp araştırma yapar. Siyer ilmi ile peygamberimiz hakkında birçok bilgi sahibi olabiliriz. Peygamberimizin hayatı ile ilgili bilgileri onu alır. Hadislerden yola çıkılarak doğrulukları araştırılır.

Hz. Muhammed’in katıldığı savaşların anlatıldığı kitaba da siyer adı verilmiştir. Siyer sıkça savaş, savaş yeri, savaş menkıbesi anlamlarına da gelmektedir.

Peygamberimizin hayatını bütünüyle anlatan yazılar meğazi kitapları Siyer-i Nebi türü eserler içermektedir. Meğazi türü eserler peygamberimizin savaşlarını ele alarak anlatır.

Siyer’de yazılanların kaynakları genellikle Kur’an-ı Kerim’den alınır. Ayetlerle olaylar anlatılmıştır, siyer kaleme alınırken ayetlerde yazanları kaynak almaktadır. İkinci kaynak ise hadisi şeriflerdir. İki kaynaktan alınan bilgilere göre siyer yazılır. Bir diğer kaynaklar ise sözlü kaynak olan sahabelerden alınmasıdır. Hz. Peygamberin hayatından çeşitli bilgiler nesilden nesle sahabeler aracılığı ile aktarılmıştır. Emeviler döneminden itibaren siyerler yazılı kaynaklar olarak kayda alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu