Sözlük

Sözlü İletişim Nedir

İnsanların birbirleri ile sesli olarak iletişime geçmesine sözlü iletişim denir. Yüz yüze veya çeşitli araçları kullanarak kurdukları sesli iletişim yöntemidir. Sözlü iletişim kişi veya gruplara yönelik yapılabilir. Sözlü iletişimin kurulmasında kitle iletişim araçlarından yardım alınabilir. Bunlar günlük hayatımızda kullandığımız araçlardan oluşur.

Örneğin televizyon, sinema, radyo, telefon görsel ve işitsel araçlar olarak kullanılır. Sözlü iletişim kurmak istediğimiz zaman kitle iletişim araçlarını kullanırız. Uzak mesafelerde olan insanlarla çeşitli yollarla iletişim kurarız. Sesimiz uydu, elektrik, kablo yöntemleriyle analiz edilerek karşı tarafa iletilir. Günümüzde haberleşme alanında birçok araç gereç kullanılmaya devam ediliyor. Sözlü iletişim daha çok yüz yüze yapılır, zamanla gelişen kitle iletişim araçları etkisini göstermekte.

Cep telefonu: Kablosuz olarak uydular aracılığıyla sesin bir noktadan diğer noktaya ulaşmasını sağlar.
Megafon: Sesin şiddetini belli bir düzeyde arttırarak gruplara veya toplumlara hitap edilmesine yardımcı araçtır.
Radyo: Belli bir noktadan yapılan sesli yayının birçok yere radyo sinyalleriyle ulaşmasını sağlar.
Televizyon: Sesli ve görüntülü olarak yayınların izlenmesini sağlayan kitle iletişim aracıdır.
Sinema: Sesli ve görüntülü kayıtların insanlara toplu halde sunulmasını sağlayan salonlardan oluşur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu