Sözlük

Vasiyet Nedir

Kişi vefatından önce avukatları aracılığıyla mal varlığının nasıl paylaşılacağı konusunda yapılan hukuki işleme vasiyet denir. Ölümünden sonra kişi neler yapılması gerektiğine dair şartlarını vasiyetinde belirtir, vasiyetin geçerli olması için yasal sınırlamalara ve biçimlere uyulması gerekli olur. Kişi yasal olarak sahip olduğu mal varlığını sunarken nasıl dağıtılacağında söz sahibi olur.

Resmi olarak makamlarda vasiyette şart varsa yerine getirilmesi, şart yoksa kime nasıl dağıtılacağı belirtilmişse o şekilde dağıtılmasına uygun görmektedir. Mallar ölen kişinin isteği doğrultusunda paylaştırılır. Kişi vefatından önce ikinci bir vasiyet yazabilir, düzeltme hakkına sahiptir. Yasal sınırlamalar içinde mal varlığını paylaştırabilmektedir. Ölen kişi eş ve çocuklarını mirasından tümüyle mahrum bırakamaz. Hukuk sisteminde kişi eş ve çocuklarına mirasından belli bir oranda bırakması zorunludur. Bırakmadıysa eğer yasal olarak kişiler vasiyetin iptali için dava açılabilir. Yakın tarihte buna benzer bir çok dava görülmüş ve mahkemeler tarafından vasiyetin iptaline karar verilmiştir.

El yazısı ile düzenlenecek olan vasiyetnamelerde yer ve tarih belirtilmeli, en altına imza atılarak kişinin olduğu gösterilir. Vasiyetin geçerli olması için iki tanık huzurunda okunmalı, görevli memur ve vasiyetçi tanıklar tarafından imzalanması gerekmektedir.

Sözlü vasiyet: Bazı koşullarda geçerli olan sözlü vasiyette ölüm tehlikesi, salgın, bulaşıcı hastalık, savaş, doğal afet gibi durumlarda vasiyetname düzenleyemeyecek koşullarda iki tanık huzurunda yapılan vasiyetnamedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu