Sözlük

Biyosfer Nedir Hakkında Bilgi

Canlıların yeryüzünde yaşamını sürdürdüğü katmana biyosfer denir. Biyosferin kalınlığı 16-20 kilometre arası değişkenlik gösterir. Biyosferin kalınlığı bölgelere göre değişkenlik gösterir, denizlerde kalınlığı 20 kilometreyi bulurken, dağlık bölgelerde kalınlık 16 kilometreye kadar incelmektedir. Bölgelere göre kalınlık değişir. Üst atmosferde oksijen az ve çok düşük sıcaklığa sahipken, okyanus derinlikleri 1000 metreden itibaren karanlık ve basınç fazladır.

Biyosfer katmanında çeşitli canlı türleri yaşamlarını sürdürür. Yeryüzünden atmosfere kadar olan katmandır. Canlı yaşamı 4 milyar yıl önce biyosfer katmanında ortaya çıkmıştır. Çeşitlilik artarak birbirinden farklı yüz binlerce hayvan, bitki, mikroorganizma türlerine rast gelindi. Canlı türleri 10.000 metreye kadar görülmektedir. Everest dağının yüksekliği 8.200 metre olmasına rağmen çevresinde kuşlar uçmaktadır. 6.700 metre yüksekliğe kadar kara hayvanları görülmektedir. Biyosfer katmanı denizin derinliklerine doğru 5.000 metreye kadar uzanmaktadır. Toprağın alt katmanlarında bakterilere rastlanmıştır.

Petrol yataklarında bakterilere rastlanmıştır. Bitkilerin 6.200 metreye kadar yükseklikte yaşadıkları görüldüğünden birçok canlı türü yaşayabilir.

biyosfer

Biyosferin Önemi
Biyosfer katmanında tüm canlı organizmalar yaşamlarını sürdürür. Dünya üzerindeki tüm canlılık faaliyetleri yürütülür.
Dünyanın tamamını kapsayan katmandır.
Bakteriler ve mikroorganizmalar biyosferde yaşarlar.
Biyosferde çeşitli biyolojik canlı türleri yaşar.

Biyosfer katmanında, canlı organizmalar yaşamlarını sürdürür. Ekosistem ve yeni canlı organizmaları biyosfer katmanı içerisinde yaşar, doğar ve ölürler. Biyosfer iklimsel ve doğa olaylarının düzenlenmesinde etkilidir.

Biyosferi inceleyen bilim dalına “biyocoğrafya” denir. Biyosfer yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarını sürdürdüğü alandır.

Biyosfer Tarihi
Biyosfer terimi İngiliz Jeolog Eduard Suess’e (18311-1914) ve Rus fizikçi Vladimir I. Vernadsky’ye (1863-1945) atfedilmiştir. Litosfer (kaya), hidrosfer (su) ve atmosfer (hava) katmanlarının oluşturduğu ekosistemdir. Biyosfer eşsiz ve benzersiz bir yapıya sahiptir. Evrenin hiçbir yerinde aynısına rastlanmamıştır. Güneş ışığından gelen enerji olağanüstü şekilde bitkilerin fotosentez yapmasını sağlar. Doğadaki bitkiler, bakteriler, mantarlar doğrudan fotosentez olayına bağlıdırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu