Sözlük

Feodal Sistem Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı ve Yıkıldı

Ortaçağ Avrupa’sın da en yaygın yönetim şekillerinden biri feodal sistem (feodalizm ve derebeylik sistemi). Feodal yönetim şeklinde zenginler ve soyluların köylüler ile arasında güvene dayalı ilişkiler vardır. Köylüler zengin kişilerin topraklarını işler, tarımcılık yapar, elde ettiklerinin bir kısmını toprak sahibine verirlerdi. Bu sistem merkezi yönetimin zayıflamasına yol açmıştır. Küçük şehir devletleri görülmüştür. Feodalitenin hakim olduğu yerlerde ekonomi dışa kapalı, kendi kendine yetecek şekilde kurulmuştur.

Feodal sistemi en etkin Roma İmparatorluğu döneminde görülmüştür. Roma’da başlayan kıtlıktan dolayı feodal sistem aynı zamanda Roma İmparatorluğunun yıkılmasının en büyük nedenlerindendir. Fetihler yaparak daha fazla vergi kaynaklarına ulaşan bir ülke, zaman içerisinde yer kaybederek feodal sistemden istenilen karşılığı alamamıştır. Sanayi devriminin yapılmasıyla birlikte feodal sistem ortadan kalkmıştır. Merkezi yönetim ülke sınırları içerisinde yönetimi ele almıştır. Roma İmparatorluğunun yıkılması ve gücünü kaybetmesine yol açmıştır. Yenilikler beraberinde sorunları getirmiştir, büyük devletler küçük köyler ile anlaşarak federalizm yapmıştır. Küçük köyleri bünyesine alarak vergilendirme sistemi ile koruma sağlamıştır.

Feodal sistem tüm dünya genelinde kullanılan yönetim şekillerinden biri olmuştur. Haçlı seferler ile sistem zayıflamaya başladı. Derebeylik zayıflamış, ordular azalmaya başlayınca feodalizm git gide zayıflayarak sistem ortadan kalkmaya başlamıştır. Barut ile ateşli silahların icadı ile feodalizmin sonu gelmeye başladı. İç savaşların başlaması sistemin sağlıklı işlemediğini göstermiştir. Feodal sistem birçok sebepten dolayı zayıflamış ve Sanayi devriminin gerçekleşmesiyle tamamen ortadan kalkmıştır.

feodal

Feodal Sözlük Anlamı
Bir kimseye ait olan toprağın üzerinde yaşayan köylülerin ve toprakların, bir kimsenin malı sayan rejime verilen addır. Diğer adı derebeyliktir. Devletin bulunmadığı yerlerde görülen sistemdir.

Türkçemizde derebeylik anlamına gelen feodal sistem, başta Ortaçağ Avrupası’nda ortaya çıkmıştır. Hızla yayılarak dünyanın dört bir yanında görülmeye başlayan sistemin sonu, sanayi devrimi ile gelmiştir. Siyasal, toplumsal ve ekonomik örgütlenme biçimidir.

Feodal Yapı Nasıl İşler
Feodal yapı hiyerarşik bir sisteme sahiptir. Devletin zayıf olduğu yerlerde daha çok görülür. Zengin ve soylu kişilerin hakimiyeti altında kalan köylüler tarafından işler yapılır. Yaşayan köylüler toprak sahibinin malı gibi görülür. Tabakanın en üstünde krallar, soylular ve zenginler vardır. Toprak sahibi kişi köylülerle anlaşarak onlara toprakları üzerinde yer verir. Toprağı işleyen ve çalışan köylüler efendilerine hizmet ederler.

Feodal sistem sadece ekonomik değil askeri güç açısından da önemlidir. Soylu ve zenginler kendilerini koruması için asker yetiştirirler. Merkezi askeri gücün dışında askeri güçleri de vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu