Sözlük

Jeopolitik Nedir Kısaca

Ülkenin coğrafi özellikleri bakımından sahip olduğu konum ile siyasi konum arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına jeopolitik denir. Devletin uyguladığı politika ile o bölgenin coğrafi özellikleri birbirine ilişkilidir. Sahip olduğu konum bakımından ekonomik, siyasal coğrafya açısından değer sahibidir.

Jeopolitik açıdan bakıldığı zaman ülkenin coğrafyası ve tarihi gelişmesinde etki yaratır. Coğrafi mevki, saha, yer şekilleri, iklim özellikleri, sular etkiler. Coğrafi ve siyasi çalışmaların ortaya çıkardığı politika ülkenin kaderini belirler. Askeri stratejik durumlar dahi jeopolitik duruma göre şekillenir. Ülkenin jeopolitik durumunun iyi olması askeri açıdan da gelişmesini sağlamakta.

Türkiye’nin jeopolitik konumu
Ülkeler sahip olduğu coğrafi jeopolitik durumunu etkilemekte. İyi bir konuma sahip olanlar stratejik olarak üstünlük sağlar. Ekonomik, kültürel, güvenlik, gelişim politikaları jeopolitik durumlarını etkiler. Türkiye Asya ve Avrupa kıtası arasında köprü görevi görmekte. Kıtalar arasında en yakın olan yerdedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olması ekonomik üstünlük sağlamakta. Kara ve deniz yoluyla ticareti geliştirmiştir. Sanayileşmenin ilerlemesi ülkeler arası petrol ticareti yapılmasına olanak sağlamakta. Ülkemizden geçen boru hatları sayesinde ulaşıma imkan vermektedir. Boğazlar sayesinde ticareti etkilemiştir. Türkiye jeopolitik olarak Yunanistan, Kıbrıs, Ege adaları, Ermenilerin devlet kurmaları, İsrail’in yayılma amaçlarına ters etki etmekte. Sahip oldukları topraklar açısından tehlike oluşturduğu gibi üstünlük sağlamakta. Büyük Orta Doğu projesini amaçlayan kişilerin hedeflerine ulaşamaması Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumudur.

jeopolitik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu