OkulSözlük

Maden Nedir

Maden; Çeşitli iç ve dış doğal etkenlerin yerkabuğunda oluşturduğu, ekonomik olarak da değer taşıyan, değerli mineral ve kaynaklara denir.

Yurdumuz maden açısından çok değerli bir konumdadır. Bir çok maden ülkemizde çıkartılarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Önemli madenlerden örnekler vererek konunun önemine değinmek değinmek isterim. Kömür madeni açısından zengin yataklara sahip ülkemiz ısınma da ve sanayi alanında önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde bulunan Linyit yatakları önemli madenlerimizdendir. Linyitle çalışan termik santraller enerjide ülkemiz üretimine önemli katkı sağlar.

Ağır sanayinin en önde gelen madenlerinden olan Demir kullanım alanının çok geniş olmasıyla önemli madenlerimizdendir.

Isıyı ve elektiriği iyi ileten, kolay dövülen ve işlenen bakır bu özelliklerinden dolayı Endüstride bakırın vazgeçilmez olmasını sağlamaktadır.

Doğada kristal halinde bulunan Krom rezervlerimiz vardır. Kolay kırılan sert bir madendir. Demiri sertleştirmekte kullanılır. Havaya karşı çok dayanıklıdır. Nemli havada bozulmaz yani paslanmaz.

Krom-demir alaşımı çok sert, Krom-nikel alaşımının katıldığı demir ise çok dayanıklı ve esnek bir çelik olur.
Kemiklerimizin vücudumuzun ağırlığını desteklemekte önemli rolü olan Bor minerali bir elementtir. Kalsyum emilimini arttırdığı için D vitamininin kullanılımında önemlidir. Kemiklere yararlıdır. Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Boksit denilen bir maden filizinden çıkartılan Alüminyum, demirden sonra en çok kullanılan madendir. Hafif olduğu için en fazla otomobil yapımında kullanılır.

Ortadoğuda önemli petrol yatakları ülkelerin en önemli gelir kaynaklarındandır. Günümüzde her alanda kullanılan petrol kendine özgün kokusu, çok koyu rengi ve yağlımsı bir maddedir. Petrol çıkarılır çıkarılmaz boru hatlarıyla ya da tankerlerle rafinerilere ulaştırılır. Petrol, rafinerilerde işlendikten sonra elde edilen ürünlerin değeri ve kullanım alanıda artmaktadır. Benzin, Fuel Oil, Motorin, Lipit Petrol Gazı (LPG), Jet Yakıtı ve Asfalt bu ürünler arasında en önde gelenlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu