Sözlük

Müzik Nedir Kısaca

Müzik sesin biçim ve titreşimlerle kazanmış haline denir. Müzik sesin ve sessizliğin kullanıldığı sanatsal bir formdur. Titreşimler sonucunda melodiler ortaya çıkarak seste ortaya çıkar. Ses dünyanın var oluşundan itibaren vardır, müzik ise daha sonradan bir çok sesin birbirlerine karışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak bölge, kültür, kişisel beğeniler sonucunda farklı müzik türleri ortaya çıkmıştır. Müzik türlerine göre çeşitlilikler yaşanmıştır. Bunun ötesine gidildikçe insanların erişim olanakları kültürlere göre değişiklik göstermiştir. Tüm bu sebeplere bağlı olarak, müziğin tek bir tanımla açıklanmasında farklılıklar yaratmıştır.

Müzik farklı ses türlerinin bir araya gelmesiyle oluşturduğu nota dizilimidir. Notalara göre farklılık gösterir. Müzik tarihte insanların duygu ve düşüncelerinin becerileri doğrultusunda aktarmasına yardımcı olmuştur. Düzen gerektirdiği gibi belli bir yaşam gerekliliğinde sağlanmıştır. Müzik sanat icrası olarak kabul edilmiştir. Ses çıkarma faaliyetleri değişiklik göstererek farklılıklar yaratmıştır. Müzik duygu ve düşüncelerin ürünü olarakta kabul edilebilir.

Müzik doğanın kanunudur. Her zaman farklı sesler bir araya gelerek belli bir ritim oluşturur. Kalbin atışı dahi belli bir ritim doğrultusunda olur. Diğer seslerle karışarak farklı şekillerde müzik oluşturabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu