Sorular Cevaplar

Misaki Milli Nerede Ne Zaman Kabul Edilmiştir

Misakı Milli kararları ilk Osmanlı Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihinde son halini hazırlayarak imzaya açıp, 17 Şubat 1920’de oylanarak kabul edilmiştir. Misakı Milli ilk def Erzurum ve Sivas kongrelerinde bahsedilerek kabul edilmiştir. Türk ulusunun birlik ve bütünlüğünün sağlanması amaçlı olarak alınan karardır.

1920 yılının ocak ayında Ankara’da bulunan milletvekilleri ile tek tek görüşmelere başlandı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar gözden geçirildi. Türk ulusunun hedefine dair görüşmeler yapıldı. Misak-ı Milli metinin temeli Mustafa Kemal tarafından hazırlanmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adında grup kurulmasına karar verilir. 12 Ocak 1920’de İstanbul’da Fındıklı Sarayı’nda toplantı yapıldı. Meclis başkanlığına Mustafa Kemal yerine İstanbul mebusu olan Reşat Hikmet Bey seçilmiştir. 22 Ocak 1920’de düzenlenen gizli oturumda, Mustafa Kemal tarafından hazırlanan 8 maddelik Misak-ı Milli metni yayınlanmıştır. Bundan sonra gizli oturumlar yapılarak dışarıya bilgi sızdırılmasının önüne geçilmiştir. 17 Şubat 1920 tarihinde kararlar oylanarak kabul edilmiştir.

Misak-ı Milli, Türklerin kurtuluş savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bildirimin adıdır. Bildiride Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdirecek antlaşmasından Türkiye’nin kabul ettiği şartlar yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu