Okul

İlköğretim, Lise ve Üniversite eğitim ve öğretim döneminde derslerinize yardımcı konuların yer aldığı kategoridir. Öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmasını sağlayan konuları içerir.

 • Genç Yaşta Alınan Eğitimin İnsana Ne Gibi Faydaları Olur

  İnsan aklı genç yaşta öğrenime yatkındır. Dünya genelinde eğitim öğretim dönemi 6 yaştır. Genç yaşta eğitim alan biri daha kolay öğrenir, olayları kavrar, bilgi sahibi olur. Eğitim görmek insanlık hakkı…

 • Müşriklerin, İslam’a Karşı Çıkma Sebepleri

  Hz. Peygambere İslam tebliğ edildikten sonra Mekkeli müşrikler buna karşı çıkmıştır. Hz. Muhammed’in peygamber olarak seçilmesini kabullenememişlerdir. Yalan bir din ortaya çıkardığına inanmışlardır. Müşrikler düşüncelerinden sonra Müslümanlara zulüm etmeye başlamışlardır.…

 • Ayrı Coğrafyalarda Yaşayan İnsanların Farklı Düşüncelere Sahip Olmalarının Sebepleri Nelerdir

  İnsanların yaşadıkları coğrafya ile aralarında bağ vardır. Yaşadıkları coğrafyanın özellikleri insanların yaşam biçimlerini etkiler. Coğrafi olarak özellikler insanın kaderini belirler. Hissettikleri ve yaşadıkları coğrafya ile doğrudan etkilidir. Farklı coğrafi bölgelerde…

 • Dua Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz

  Dinin emrettiklerinden biri dua etmektir. Bizden istenilen ibadetleri yerine getirirken duamızı ederiz. Allah’ın peygamberlere ve yanındakilere tavsiyesidir. Müslüman biri ibadetini yerine getirmek için duasını etmesi gerekir. Yaptığımız ibadetini tamamlayıcı unsurdur.…

 • Terbiye ile Ahlak Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız

  İnsanlar toplum içinde yaşayan varlıklar olduğunu düşünürsek anlaşabilmeleri için birbirine saygı göstermeleri gerekir. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için birbirinin yardımına ve desteğine ihtiyaçları vardır. Ahlak olmazsa eğer toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Ahlak…

 • Peygamberimize Karşı Vazifelerimiz Nelerdir

  Hz. Muhammed son peygamberdir. Kur’an-ı Kerim kendisine indirilmiştir. İslam dinini yaymak ve insanlara iletmek kendisine vazife olmuştur. İslam’ı yaymak için yaşamı boyunca birçok zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bugün İslam dini…

 • Arkadaşlarımıza Nasıl Davranmalıyız

  Arkadaşlarımız bizim hayattaki en iyi dostlarımızdır. Arkadaş edinirken huyu suyu olarak bize benzeyen bizi mutlu eden insanları tercih ederiz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı her zaman arkadaşlarımız ile paylaşırız. Sevgi ile yaklaştığımızda…

 • Marshall Planı Doğrultusunda Yapılan Ekonomik Yardımların Türk Ekonomisine Etkileri

  İkinci Dünya Savaşı birçok devletin ekonomik dar boğaza girmesine yol açmıştır. Savaşa dahil olan ülkeler sahip oldukları kaynakları savaş için harcamıştır. Savaşa girmeyen ülkelerde diğer ülkelerin yaşadığı ekonomik krizden etkilenmiştir.…

 • Duygularımız ile İlgili Kompozisyon

  İnsanlar hisseden ve duyguları olan varlıklardır. Yaratılışlarından itibaren duygularına sahiplerdir. Yaşamları boyunca içinde bulundukları duruma göre korku, heyecan, sevgi, merhamet gibi çeşitli duyguları hissederler. Duygularımız içgüdüsel olarak bize yol gösterir.…

 • Balkan Ülkelerinin İsimleri

  Balkan ülkeleri Avrupa kıtasının güneydoğusunda bulunan, Türkiye’nin batı ve kuzeybatısında yer alan bölgeye denir. Güneydoğu Avrupa olarakta tarif edilir. Bölge adını Bulgaristan’ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır. Bölge ismini sıradağlarından…

Başa dön tuşu