Okul

Ali Kuşçu İcatları Nelerdir Kısaca

Ali Kuşçu olarak tanıdığımı Osmanlı İmparatorluğu matematikçi, astronom ve dil bilimci ve kalemcidir. Çalışmalarının büyük kısmını matematik alanında yapmıştır buluşları ile birlikte günümüzün önemli bilim insanları arasına katılmıştır.

Osmanlı döneminde 1403 Semerkand – 1474 İstanbul yılında vefat etmiştir. Çocuğundan beri astronoma merakı olmuştur Uluğ Bey’in kuşçusu olduğundan dolayı bu lakabı almıştır.

İlk olarak icadı ayın haritasını çizmesi ile olmuştur. Bunu takip eden icatlardan İstanbul’un enlem ve boylamlarını hesaplamış güneş saatlerinden yararlanılmıştır. Astronomi ve matematik alanında yaptığı çalışmalar tarih kitaplarına yer alacak kadar değerli olmaktadır. Astronomi ve matematik alanında çalışmalarını devam ettirerek arkasında iki büyük eser bırakmıştır. Otlukbeli Savaşı sıralarında bitirilerek Fatih’e sunulmuştur.

Eserleri ve Çalışma Alanları

Risale-i fi’l Hey’e (astronomi)
Şerh-i Tici Uluğ Bey (astronomi)
Risale-i fi’l Fethiye (astronomi, Risale-i fi’l Hey’e adlı eserinin Arapçasıdır)
Risale fi’l Muhammediye (matematik, cebir ve hesap)
Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Günümüz Türkçesi: Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)
Et-Tezkire fî Âlâti’r-RuhâniyyeTakiyyuddîn Râsid bu eserden söz eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu