Okul

Astronomi ve Kozmoloji Arasındaki Farklar Nelerdir

Astronomi ve Kozmoloji birbirlerine yakın iki bilim dalı olmasına rağmen araştırma alanları, kaynakları, oluşumları ve terimleri incelendiğinde aslında farklı oldukları görülecektir. Daha geniş bir kavram olduğu için Kozmoloji bilimini öncelikli olarak incelemek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Kozmoloji, en temel anlamıyla evreni inceler. Kozmoloji, fizikten matematiğe kadar birçok bilim dalını kullanarak evrenin yapısını, geçmişini ve geleceğini inceler. Bu incelemede fizik ve astronomi bilimlerini kullanarak Fiziksel Evren’in tamamen anlaşılmasını hedefler. Bu ilim dalıyla ilgilenenlere kozmolog veya evren bilimci denilmesi de kısaca bu temele dayanır.

Astronomi bilimine ise gök cisimlerinin açıklanması üzerine kurulmuştur. Astronomi, dünya atmosferinin dışındaki gözlemlenebilir tüm gök cisimlerini inceler. Bu gözlemler amatör kişiler tarafından da yapıldığı için amatör kişilerin etkili olduğu nadir bilim dallarındandır. Bu bilim dalıyla profesyonel olarak ilgilenenlere astronom veya gök bilimci denilmektedir.

Kozmoloji, tarihin her döneminde birçok medeniyet içinde kendisine yer bulmuştur. Bu nedenle Mezopotamya Kozmolojisi, Arap Kozmolojisi, Hint Kozmolojisi gibi konu başlıkları bulmak mümkündür. Astronomi de ise böyle bir konu söz konusu olmaz. Çünkü astronomi ile ilgilenen medeniyetlerin araştırmalarının bütünü bize modern anlamda Astronomi bilimini kazandırmıştır.

Kozmoloji biliminin ilk dönemlerinde etkili olan disiplinlerden en önemlisi din faktörüdür. İnsanlar evrenin oluşumunu farklı dini argümanlarla açıklamaya çalışır. Astronomi de ise özellikle ilk çağ dönemlerinde gözlemlenen gök cisimlerinin kendileri kutsal kabul edilmiştir. Güneş ve ayın kutsal kabul edilmesi, hava olaylarının tanrıların merhameti ya da öfkesi şeklinde kabul edilmesi gibi. Yani Kozmoloji de dine dayalı açıklama görülürken Astronomi de ise doğrudan kutsallık söz konusudur.

Günümüzde Kozmoloji, Karanlık Madde ve Karanlık Enerji gibi Evren2in kaynağı ve gelişimi gibi konular üzerinde çalışırken Astronomi tayf ölçümleri, ayrı galaksilerin varlığı, yeni gezegen ve yeni yıldızlar gibi konular üzerinde çalışır. En kısa ve genel hatlarıyla bakıldığında Kozmoloji ve Astronomi birbirinden farklı iki bilim dalıdır. Ancak şüphesiz tüm bilim dallarında olduğu gibi bu iki bilim dalı arasında da etkileşimler bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu