Okul

Buhar Gücünün Makinelerde Kullanılmaya Başlanmasının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar Neler Olabilir

Buhar gücü sanayi inkılabının başlaması ve gelişmesinde etkili olmuştur. Sosyal ve ekonomik alanda değişimleri beraber getirmiştir. İnsan gücünün yerini artık makinelerin alması üretimin ve malın kalitesini arttırmıştır. Üretimde ihtiyaç olan işçilerin sayısı azalması maliyetleri azaltarak seri üretime geçiş olmasını sağladı. Sanayileşme ülkelerin ekonomik durumunu geliştirerek refah seviyelerini arttırmıştır. Üretim teknolojileri araştırma ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Avrupa’da hızla gelişen sanayileşme sonucunda büyük fabrikalar açılarak seri üretime geçildi. Fabrikada çalışan insanların sayısı azaldığı gibi işçi sınıfının oluşmasında da etki yaratmıştır. İşçi sınıfı nüfusun artmasıyla birlikte tarımsal alanda çalışan kişilerin artık fabrikalarda çalışarak gelişmesinde etkili olmuştur. Yeni iş bulabilmek için insanlar köylerden şehirlere göç ederek fabrikalarda iş sahibi olmuştur. Yeni iş imkanlarının yaratılması refah düzeyini de devamlı yüksekte tutmuştur.

Sanayi inkılabı ülkelerin ekonomisini geliştirdiği gibi geri kalan toplumlar için büyük kayba sebep olmuştur. Toplumsal, siyasi, ekonomik değişiklikler getirmiştir.

Sanayi inkılabı ile taşımacılık, üretim alanlarında büyük gelişmeler sağlanmıştır.

Sanayi inkılabının olması köylerden ve kırsal alanlardan şehirlere göçleri arttırmıştır. Kalabalık aileler çekirdek ailelere geçiş yapmıştır. Şehirlerdeki kalabalık artması sonucunda kiralar arttı, mahalleler kuruldu, yeni şehirler ortaya çıktı.

Tarımsal üretimin yanı sıra gübre sanayisinin gelişmesi gıdaların üretimini kolaylaştırdı. Beslenme ve sağlık alanında gelişmeler yaşanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu