Sorular Cevaplar

Cumhuriyet Yönetimiyle Birlikte Ülkemizde Ne Gibi Yenilikler Yapıldı

Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile beraber ülkemizde birçok alanda yenilikler yapılmıştır. Osmanlı döneminden kalan kurallar ve uygulamalar ortadan kaldırılarak yerlerine yenileri getirildi. Ülkemiz daha yaşanabilir, eşit bir ülke haline gelmiştir.

 • Cumhuriyet ilan edildi.
 • Anayasa ilan edildi
 • Halifelik kaldırılarak Osmanlı hanedanına mensup olan kişiler sürgüne gönderildi.
 • Devletin anayasası laik bir anayasa haline getirildi.
 • Atatürk’ün ilkeleri anayasaya dahil edildi.
 • Şapka ve kıyafet kanunu ilan edildi.
 • Çok partili sisteme geçiş yapıldı.
 • Kadın ve erkek eşitliği getirildi.
 • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılmasına karar verildi.
 • Soyadı kanunu getirildi.
 • Efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kullanımı yasaklandı.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakları tanınmıştır.
 • İslam vakıfları devlet idaresine alındı.
 • İtalyan Ceza Kanunu, Türkçeye çevrilerek Türk Ceza Kanunu haline getirildi.
 • Öğretim birleştirilerek devlete bağlı eğitim kurumları kuruldu.
 • Dil devrimi ile Latin alfabesine geçiş yapılmıştır.
 • Türk Dil ve Tarih kurumu kuruldu.
 • Darülfünun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi adı ile devam etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu