Okul

Demokrasinin Temel İlkeleri

Türkiye Cumhuriyetinin yönetim biçimi demokrasidir. En temel ilkesi halkın seçme ve seçilme hakkı ile kendisini yönetmesidir.

Demokrasinin temel ilkeleri

Milli egemenlik: Demokraside egemenlik tamamen halka aittir. Halkın özgür iradesi, kendisini yönetecek olan kişileri yönetici olarak seçmeleri. Bu nedenle ülkenin yönetimi halkın özgür iradesine kalmış olup egemenlik halktadır.

Seçme ve seçilme hakkı: Demokratik olarak yönetilen bir ülkede halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. Egemenliğin halkta olduğunu, kendi özgür iradeleri doğrultusunda yönetecek olan kişileri yönetme hakkıdır.

Özgürlük: Vatandaşların hak ve özgürlüklerini kullanmasıdır. Anayasa tarafından sağlanan özgürlükler doğrultusunda demokrasinin olduğu yerde görülür.

Eşitlik: Demokraside herkesin yasalar önünde eşit olduğunu anlatan ilkedir

Çoğunluk: Demokrasinin olduğu yerlerde çoğunluğun kabul ettiği yasalar uygulanır, azınlıkların hakları yok sayılmaz.

Hukuk devleti: Hukuk devletin en temel ilklerindendir. Halkın güvenliğini, özgürlüğünü ve yaşam hakkını elinde tutar.

Kuvvetler ayrılığı: Ülkede yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden ayrı olarak yönetilmesidir. Devletin kendi kendini denetlediği kurumlar olmaktadır. Bu sayede güçler ayrılığı ilkesi tek iktidarı ortadan kaldırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu