Okul

Farabi Kimdir? Farabi’nin Felsefesi ve Eserleri Nelerdir?

870 yılında Türkistan’da doğmuş olan Farabi, matematikten felsefeye, mantıktan tıbba kadar pek çok alanda eserleri olan bir alimdir. Yaşadığı dönemde Türklere olan bakış açısının iyi olmamasından dolayı, kimliğini saklamak durumunda kalarak eserler vermiştir. Sadece savaşçı yönleri ile tanınan Türkler, Farabi’nin bu şekilde kendini gizlemek zorunda kalmasına neden olmuştur. Farabi, ilk eğitimini doğduğu şehirde almış olsa da, babasının ricası ile eğitimini tamamlamak adına Bağdat’a gitmiştir.

Farabi’nin Felsefesi Nedir?

Aristo felsefesine yakın duran bir düşünce yapısına sahip olan Farabi’nin felsefesi, akılcılığa önem verir. Yaratıcıya ulaşmanın yolunu yeryüzündeki varlıkları bilmeyi ve yaşama dair doğru anlamlar çıkarmaktan geçtiğini savunmaktadır. Bu düşüncesi ile gerçek felsefe adamları arasında herhangi bir fikir ayrılığı olmayacağını savunur. İslam Felsefesine ’de katkı sağlamış olan Farabi, İslam’da siyasal felsefenin ilk adımlarını atmıştır.

Farabi’nin Eserleri Nelerdir?

Farabi, yaşamı boyunca kendini büyük ölçüde ilime adamış önemli isimlerden biridir. Yaklaşık dokuza yakın eseri geride bırakarak, günümüzde hala adından söz ettirmeyi başarmıştır. Önemli eserleri arasında; Ta’lim-üs-Sani, İksa-ül-Ulum vet-Ta’rif bi Ağradiha, Ki-tab-üs-Saade, Ki-tab-ül-Muğni fil- Edviyet-ül-Müfrede, Er-Risale fi Ehl-il Medeniyyet-il-Fadıla, Kitabus-Siyaset-il- Medeniyye, isimli eserler, Farabi’nin birçok alanda yazdığı eserler arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu