Sorular Cevaplar

Halifeliğin Kaldırılmasıyla Hangi Alanlarda Nasıl Değişiklikler Olmuştur

Hilafetin (halifelik) kaldırılması Cumhuriyet döneminden sonra olmuştur. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararla halifelik makamı kaldırılmıştır.

Halifelik siyasal ve dinsel yönetim türüdür. İslamiyet ile ortaya çıkan yönetim şekli tarih boyunca devam etmiştir. 3 Mart 1924’de çıkarılan kanunla birlikte halifelik tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Halifeliğin kaldırılması devletin laikleşme yolundaki en önemli adımı olmuştur. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak laik bir ülke konumuna ulaşılmıştır. Ümmetçilik anlayışı ortadan kalkarak Türk milliyetçiliği ve ulusal egemenlik anlayışı ortaya çıkmıştır. Saltanat rejiminin önü kapatılarak ülke bağımsız bir Cumhuriyet halini almıştır. Milli egemenlik tamamen sağlanmıştır. Yeni inkılapların önü açılarak hayata geçirilmiştir. Devrimlerin yapılmasına engel olan halifelik kurumunun etkisi kalmamıştır. Toplumsal olarak barış ve refah duygusu pekiştirilmiştir. Eski rejime dönüş yolu kapatılarak tam bağımsız bir ülke haline gelmiştir.

Halifeliğin kaldırılması ile yeni inkılaplar yapıldı, Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilerek eğitim kurumları tek çatı altında toplandı. Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkanı Harbiye Vekaleti kaldırıldı ve yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu