Okul

İlk Anayasanın Kabul Edilmesinin Önemi

İlk anayasanın kabulü ülkemizin modernleşmesinde atılan ilk adım olarak demokratikleşmeyi beraberinde getirmiştir. Demokrasisisin ülkeye gelmesi zamanla ilerleyeceği ve halkın söz hakkının genişleyeceğine işaret olmuştur. Osmanlı halkı tarafından sandıklara gitme, kendilerini temsil edecek olan seçilmişleri seçme hakkına sahip olmuşlardır. Seçilmişler tarafından ülkenin yönetilmesi, padişahın yetkilerinde kısıtlamaya gidilmiştir.

23 Aralık 1876 yılında Padişah tarafından ilk anayasa kabul edilerek ülke genelinde demokratikleşme başlamıştır. Kanunuesasi (anayasa) ile Osmanlı Devleti meşrutiyet yönetimine geçiş yapmıştır. Osmanlı hanedanı yine otoritede söz sahibi olarak yönetime etkin şekilde müdahaleler etmiştir.

Meşrutiyet döneminde seçilmişlerin söz hakları olmasına rağmen padişahın otoritesi fazla olmaktaydı. Padişahlık sistemi ile yönetildiği gibi son söz hakkı kendisinde olurdu.

Padişahlık ile yönetilen ülke de demokrasi için büyük bir gelişme sayılmıştır. Halk tarafından seçilen kişiler halkı temsil etmek için bir araya toplanarak çeşitli kararlar alabilir olmuştur. Halkın egemenlik üzerinde ufakta olsa söz sahibi olması gelecek dönemler için gelişerek daha etkin şekilde söz sahibi olacağının göstergesi haline gelmiştir. Türk milleti tarihi boyunca gelişmeler göstererek 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar sürmüştür. Egemenlik Cumhuriyet ile beraber Türk milletinin olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu