Okul

İlk Türk Devletlerinde Atın Önemi

Atlar tarih boyunca Türk kültürünü yansıttığı için Türklerin geçmişinde de önemli yere sahip olmuştur. Atlar ekonomik ve askeri alanlarda kullanılır olmuştur. Ekonomi anlamda gelişmelerde yararlanıldığı gibi savaşlarda da aracı olarak kullanılmıştır. Türkler atlarla iç içe yaşayan milletlerdendir. Doğduğu zamandan itibaren atlarla beraber olması iyi bir binici olduklarını göstermektedir. Türklerin ata binme becerileri olmasından dolayı Çinliler, Avrupalılar bir çok ülke ata binmeyi Türklerden öğrenmişlerdir. Türklerin büyük devlet kurarak, geniş alanlara hükmetmeleri aslında ata binme becerilerinin etkisi büyüktür. At üzerinde yaşamak ve yaşamlarına devam etmeleri etkili olmaktadır.

Türkler uzun yıllar boyunca göçebe hayat yaşamışlardır. Göçebelik Türklerin yaşamlarında önemli yere sahiptir. Tarihte atlara yapılmış gibi binen Hun Türkleri tabii ihtiyaçları dışında atlardan hiç inmezlerdi. Uzun yıllar boyunca atların sırtında yaşamlarını sürdürerek devam ederlerdi.

Türkler kısa mesafeleri dahi atların sırtında giderlerdi. Yürümekten üşenen ulus olduklarından at becerilerini son noktaya kadar taşıdılar. Çocukları da büyükleri de at sırtından kolay kolay inmezlerdi. Ayakta duran her çocuğun at binmesi öğrenmesi geleneklerindendir.

Eskiden Türkler atlara “at”, “yund”, “göçüt” isimlerini vermekteydi. Bunlar arasında en çok “at” kullanıldığından dolayı günümüze kadar ulaşmıştır. Atların dişilerine “kısrak” adını vermişlerdir. Binilecek durumda olanlara “at” denirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu