Okul

İran Uygarlığının Özellikleri

İran uygarlığı, ilk çağda Avrupa’dan göç eden Hint-Ari ırkına sahip insanlardan oluşmuştur. Göç dönemlerinde Med ve Pers’ler hüküm sürmekteydi.

Med’ler bugünün İran’ın batısında M.Ö. 800-550 yıllarında hakimiyet kurmuşlardır. Topraklarını genişleterek Perslerle girdikleri mücadele sonucunda yıkılmışlardır. M.Ö. 500-333 yıllına kadar bölge Perslerine hakimiyet kurmuşlardır.

Persler, Babil devletinin yıkılmasıyla Mezopotamya hakim olmuşlardır. Mısır ile girdikleri mücadelede topraklara hakim oldular. Anadolu topraklarının fethi için Yunanlılarla savaşa girdiler.

Persler toprak yönetiminde şehirleşmeye gittiler. Toprakların yönetiminde satraplık adı verilen eyalet sistemi kullanıldı. Merkezden atanan valiler tarafından toprak yönetimi yapıldı. Devletin yönetimi mutlak monarşi üzerine kurulmuştur. Perslerin başkenti Persepolis’ti.

Persler zerdüştlük (Mecusilik) inancına sahiplerdir. Dini inançlarına göre ateşin kutsallığını kabul ederek iyiyi kötüyü birbirlerinden ayırt etmişlerdir. İyilik ve kötülük temsil eden iki tanrı arasında inançları olurdu.

Ekonomik çalışmaları tarım ve ticarete dayanmıştır. Bölge toprağının verimli olması tarımcılığın gelişmesin etkilemiştir.

Düzenli ve sürekli orduya sahip olmaları savaşçı uygarlık sınıfına dahil edilmişlerdir.

Tarihin ilk posta teşkilatı İran uygarlığı tarafından kuruldu.

Persler M.Ö. 333 yılında Büyük İskender’in komutasındaki ordu ile yıkılmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu