Sorular Cevaplar

Kuran Mealinden Peygamberlere İnanmanın Gerekliliğini İfade Eden Bir Ayet

Kur’an-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’dir. Son peygamberdir o yüzden kendisinden sonra gelen peygamber olmamıştır. İslamiyet 610-632 yılları arasında yayılmaya başlanmıştır. İlk indirildiği tarihten itibaren birçok ayete yer verilmiştir. Kitapta 114 sure, 6666 ayet ve 30 cüz vardır.

Bir çok ayette Peygamberlere inanmanın gerekliliği anlatılır. Allah’ın emir ve buyruklarına baktığımızda peygamberlere itaat edilmesi istenir. Kabul etmeyen kişiler kafirler sayılmaktadır. Peygamberler insanlar arasından seçilmiş kişilerdir. Allah’ın emir ve yasaklarını iletmekle yükümlü olan kişilerdir.

De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. (Âl-i İmrân Suresi 32. Ayet)

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. (Nisâ Suresi, 59. Ayet)

Nisa / 136. Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır.

Duhan / 5.(Yani)katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu