Okul

Nüfus Yoğunluğu Nedir

Nüfus yoğunluğu, belli bir bölge içinde yaşayan canlıların yoğunluk sayısına denir. Yaşadığımız ilde nüfusun yoğun olduğu bölgeler vardır. Örneğin İstanbul ile Diyarbakır ilinin nüfus yoğunluğuna bakınca İstanbul’da daha çok olmasıyla yoğun olduğu görülür. Belli bir alan içinde yaşayan insan sayısı konu alınarak hesaplanır. Tüm alanlar içinde hesaplamalar yapılarak yalnızca yerleşim yeri değil tarım yapılan alanlar içinde belirtilebilir.

Sadece bölgesel olarak değil kilometre, metre kare, mil, hektar üzerinden hesaplama yapılarak kişi sayısı gösterilir. Bu sayede belli bir bölgenin nüfus yoğunluğuna dair bilgi edinmiş oluruz.

Nüfus yoğunluklarının hesaplanması kent, şehir, ülke, dünya için yapılabilen bir araştırma olabilir.

Örneğin Ganj Irmağının aşağı bölümünde yoğun tarım alanı bulunur. Burada nüfus yoğunluğuna göre 900 kişi/km² denk gelmektedir. Dünya genelinde nüfus yoğunluğuna göre 2 kişi/km²’dir.

Nüfus yoğunluğunu etkileyen belli faktörler vardır bunlar;
Doğal faktörler: iklim, su kaynakları, bitki örtüsü, toprak türü
Beşeri faktörler: siyasi, idari, tarihi, dini
Ekonomik faktörler: tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu